Svet-Stranek.cz
Alternativní terapie, energetická kresba ©2014
TERAPIE AYAME

NĚCO K POČTENÍ:Alternativní terapie, energetická kresba ©2014

NĚCO K POČTENÍ

"Všeprostupujícího ducha se nedotkne hřích ani dobrý skutek, ať jej vykonal kdokoli. Pokud je poznání bytostí zastřeno nevědomostí, tak jsou tyto bytosti zmatené iluzí." Bhagavadgíta 5.15.

Jak zbourat zdi kolem vašeho srdce?

Ať už vaše zdi vyrostly potlačováním vašich potřeb, nebo zatajováním, jak hodně vám na někom skutečně záleží, důsledek je stejný: izolují vás od něčeho, co jejich existenci dělá zbytečnou-od léčivé moci lásky. Žijete-li za ochrannými emocionálními zdmi, obětujete velmi důležitou svobodu: svobodu milovat, kdykoliv se vám zachce. Vašemu životu vládne strach z odmítnutí, ze ztráty, z osamělosti.
Všechny ty zdi, které vás oddělují od jiných, vás také izolují od vašeho vlastního já, a tím se pro vás přirozeně stává mnohem obtížnější mít rádi sami sebe a líbit se sobě samým. Největší obětí, kterou děláte tím, že od sebe odháníte lásku, je oběť naplno prožívaného života. Věřím, že většina lidské deprese, bídy a nespokojenosti má kořeny v potlačování emocí. Jedním z velkých přínosů toho, že zůstanete přístupní všem svým emocím, je skutečnost že:

to, co dokážete cítit, můžete i léčit.

Nejsou-li přítomny city, izolujete sami sebe od ostatních i od sebe samých. Stanete se otupělými a záhy zjistíte, že jste polapeni svými myšlenkami, a marně se snažíte najít cestu ven. Právě díky emocím je život spontánní a vzrušující. Bez nich nemá vaše vnitřní já šanci vyjít ven a vyjádřit svého ducha a krásu.

Čím víc cítíte, tím plněji žijete.

Zajímáte-li se o životy slavných, určitě víte, že mnohé tvůrčí osobnosti žily životem plným vášně a silných emocí. Jsou to právě city, díky kterým jsou velcí umělci, spisovatelé a hudebníci schopni oživit své vnitřní vize, aby se o ně mohli podělit s ostatními. I ve vás je vnitřní krása, která se dožaduje vyjádření. Jestliže svou lásku necháte zazářit, budete se cítit dostatečně jisti sami sebou v tom, že své vnitřní já můžete nechat vynořovat se ještě dál: že můžete tvořit, chopit se šance, pokusit se o něco nového, nebývalého.

Začnete vytvářet spojení se sebou samými tím, že si přiznáte pravdu o všech svých pocitech. Dopřejte si je prožívat. Některé mohou být dost bolestné nebo hrozivé, protože jsou příliš silné. Vy jste ale mocnější než váš strach, a když si toto uvědomíte, učiníte tím první krok k jeho překonání.

Pamatujte si, že když se rozhodnete milovat, vždy můžete jen získat. Rozhodnete-li se otevřít svým emocím a netajit je před sebou ani před světem, vždy zvítězíte. Čím víc cítíte, tím větší část sebe samých dáváte ostatním a tím víc vás lidé mohou milovat.

TAJEMSTVÍ: láska je bezpečná, když víte, jak ji používat.

Stejně jako všechny ostatní mocné přírodní síly lze lásku využívat tak, aby ubližovala nebo uzdravovala. Vy se ji můžete naučit používat tak, abyste sami pro sebe i pro lidi kolem sebe dokázali vytvářet radost. Zpočátku to nebude snadné. Celá léta jste možná strávili tím, že jste od sebe lásku odháněli. Možná se vám bude zdát snazší nechat to být a nadále zůstat zavřeni ve své skořápce než riskovat a znovu otevřít své srdce. Mějte však na paměti:

POKAŽDÉ, KDYŽ PŘESTANETE MILOVAT, ČÁST VÁS UMÍRÁ.
POKAŽDÉ, KDYŽ SE ROZHODNETE ZNOVU MILOVAT, ZNOVU SE OTEVŘÍT, DOSÁHNOUT SPOJENÍ A PROŽÍVAT SVÉ POCITY, OPĚT OŽIJETE!

Chopte se příležitosti…výsledek bude stát za to!

Zdroj: Tajemství lásky – Barbara de Angelis

Proměny ega

Poslední překážkou žití přirozeného stavu pravdy je velmi zjemnělé ego, které chce zkušenost žití poznání. Chce „vědomě“ žít nesmírnou slast sat-čit-ánanda.

Je tedy poznání nevědomé? Nikoliv, ale potíž je v tom, že člověk chce jako oddělená jednotka zažívat něco velkého, nekonečného. Jak by to ale bylo nekonečné, když to on chce zažívat? Teoreticky „ví“, či spíše uznává, že je to v něm, že on do pravdy, do jednoty také patří, ale zcela rozpustit se v tom ještě neumí. Připomíná to vědomí housenky, která chce létat jako motýl a vědět o tom. Napřed se ale musí zakuklit, vzdát se svého housenčího života. Pak se opravdu motýlem stane-s vědomím motýlím, nikoliv již housenčím, omezeným.

Během procesu sebeuvědomování projde ego člověka mnoha proměnami. Zprvu je hrubé, materiální, postupem dozrávání se zjemňuje, produchovňuje. Podoby ega se stávají stále jemnějšími, ale tím pro hledajícího i záludnějšími. Ty hrubé člověk snadno poznává, vždyť se na to také zaměřuje ve své duchovní praxi. Bdělá pozornost, pročišťování charakteru, soustředění mysli-tomu se již dlouho učí. Avšak jemné formy ega, jeho rafinované proměny poznává jen velmi pomalu. Jak na to má jít? Celý život a mnoho životů se snažil poznání dosáhnout. Chce zažívat jednotu, ale sám se z ní vylučuje svou touhou, svým chtěním to vychutnávat, zažívat, vědět o tom v egu. A nyní, když to již občas zažívá, neví, jak dál. Občas a někdy i dosti často, jednotu zažívá, ale vždy mu ještě uteče. Opakovaně se snaží a musí se snažit hlavně z počátku. Zažívá chvíle beznaděje, zatímco ještě včera byl šťastný a svobodný. Proč tomu tak je? Pro chtění zažívat. Jak tedy dál? Sebeobětováním se vzdát chtění TO zažívat. A pak se vzdát i sebeobětování.

JEN BÝT A NECHAT BÝT.Autor: Míla Tomášová (Světlo vědomí) převzato od http://evamarvanova.sblog.czZamyšlení
Můj nejlepší přítel otevřel šuplík od komody své manželky a vyňal v hedvábném papíru zabalený balíček. Nebyl to jen tak obyčejný balíček, bylo v něm krásné dámské spodní prádlo. On ten balíček rozbalil a zadíval se na to hedvábí a ty jemné krajky: "To jsem jí koupil, když jsme byli spolu poprvé v New Yorku. To mohlo být asi tak před 8 nebo 9 roky. Nikdy si to neoblékla. Chtěla si to obléci při zvláštní příležitosti. A teď, myslím, že je ten pravý okamžik". Přiblížil se k posteli a položil to hedvábné prádélko k jiným věcem, které byly připraveny pro pohřební službu. Jeho žena totiž zemřela. Pak se ke mě obrátil a řekl: "Neukládej nikdy nic na zvláštní okamžik. Každý den, který žiješ je zvláštní okamžik." A já stále dodnes myslím na jeho slova .....ta změnila můj život. Dnes čtu více a uklízím méně. Sednu si na balkon, kochám se přírodou a ignoruji plevel, který se rozrůstá mezi mými květinami. Trávím více času s rodinou, s mými přáteli a méně v práci. Pochopil jsem, že život je sbírka zkušeností, kterých si máme vážit. Od teď si už nic neschovávám na později. Denně používám své křišťálové sklínky. Když se mi chce, tak si obléknu mou novou koženou bundu i když jdu jen přes ulici do sámošky. I můj nejdražší parfém použiji, když se mi zachce. Slova jako např. "jednou" nebo "při příležitosti" už v mém slovníku neexistují. Když to stojí za to, tak chci dělat, slyšet i vědět vše hned. Nejsem si jistý, co by žena mého přítele udělala, kdyby věděla, že už zítra nebude. "Zítra", které každý z nás bere na lehkou váhu. Myslím, že by určitě ještě zavolala své rodinné příslušníky a své blízké přátele. Třeba by i zavolala pár lidí, s kterými by urovnala pár nedorozumění a nebo by se i pár lidem omluvila za věci, které byly nevyjasněné. Odpustila by možná vše, čím jí kdo ublížil. Ta myšlenka, že by třeba ještě šla do čínské restaurace /její zamilovaná kuchyně/ se mi líbí.

To jsou ty nevyřízené maličkosti, které by mě rušily, kdybych věděl, že mé dny jsou počítané. Na nervy by mi také šlo, že vím, že se už nemohu sejít s přáteli, které jsem chtěl jednoho "vhodného" dne navštívit. Na nervy by mi také šlo, že vím, že již nenapíši dopisy, které jsem chtěl jednoho "vhodného" dne napsat. Že jsem svým milým dost často neříkal, že je miluji. Teď nepropasu, neodložím a neuložím nic, co mi dělá radost a co přináší smích do mého života. Stále si říkám, že každý den je zvláštní. Každý den, každá minuta, každá vteřina je zvláštní.www.cestyksobe.cz - Video reportáže - Emaho /// Emaho

1.část Emaho, Již po transformaci
http://www.cestyksobe.cz/video-reportaze/emaho/ema ho/441.html

"Většina lidí zemře na následky užívání léků, ne na svou nemoc."
"Kdo CHCE - hledá způsob. Kdo NECHCE - hledá důvod".
"Nedopusť, aby si tvoje mozkové závity někdo omotal kolem prstu"
"Někteří lidé zůstanou inteligentní, přestože navštěvovali školy"
Vědomou intoxikaci jedy, nazýváme s morbidním humorem "léky",
"Povinná školní docházka je nejlepší cesta k zotročení společnosti"
"Věda má zrcadlit skutečnost, ne mýty vytvářené k podpoře kontrolního systému"
"My všichni žijeme v moři energie, kde myšlenky prostupují skrz každého a skrz
vše."
"Věřte, že první den půstu je semínkem, ze kterého jistě vyroste krásný a košatý
strom, v jehož stínu si jednou krásně odpočinete...."
"Na světě je jen jeden problém, jen jediný. Vrátit lidem duchovní smysl. Smysl
duchovního neklidu. Nelze žít jen pro ledničky, politiku, karty a křížovky..."
"Kde dlí láska, není žádných tajemství."
"Neuvízněte v pasti jakýchkoli filosofických pravd, i když je jimi celé Vaše
okolí zjevně zcela prosáklé."
"Žádná stoka není tak hluboká, aby se z ní člověk nemohl vyhrabat ven a být na
tom líp než předtím."Hemisféry
http://www.youtube.com/watch?v=e5N9c9Wa_R0&feature =player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=0BqbEf5aGks&feature =related
Přednáška Alžběty Šorfové Zlomový rok 2009

(Poznámky od neznámého autora)


Rok 2009 – číslo 29 = Jobův příběh – nakládá břemeno – těžké období, ustojíme-li je, dostane se nám několikanásobných darů

2 + 9 = 11, tj. síla meče, který něco přetne

11: 1 + 1 = 2, vztahy, citlivost

Vnitřní vývoj. Kdo se nebude chtít vyvíjet, bude na něho vyvíjen velký tlak.

Podle Mayského kalendáře je to doba „Rozkvětu“ – kdo se očišťoval, začne sklízet. Kdo nezačal na sobě pracovat, bude to pro něho mnohem progresivnější rok – velký očistec. Dokud nebudeme žít duchovní zákony, tělo i psychika to přestane stíhat.

Lidem se začne otvírat prapodstata – jejich přirozenost. Budou se dít věci, které jsou nekontrolovatelné. Bude to důsledek vysokých světelných vibrací. Ztráta jistot. Bortění starého systému bude bolestivé. Pocit, že se nemáme čeho chytit. Důležité bude se včas přeorientovat, ztratí-li se jistoty.

Rok 2009 přeje duchovnímu vývoji. Půjde to lehce a samo. Duchovní myšlenka se splní, - zadáme-li např. nejde mi to a to a potřebuji se v tom vyvíjet – přijde to k nám nějakým způsobem.

Třeba povýšit se nad hmotu, nebrat jako základ bytí hmotu. Pozemské věci nepůjdou dobře. Vývoj vlastní duše – je třeba poslouchat svou duši, jinak to bude mazec, pokud tam bude EGO a budeme-li ho poslouchat, bude to bolet.

Otevírá-li se duše, přitáhneme si k sobě lidi, které jsou naše krevní skupina. Např. pro náš projekt se k nám dostanou ti, kteří jsou pro něj nejvhodnější.

Od roku 2009 se vibrace budou oddělovat od matrixu – ta oddělenost se bude dál prohlubovat a nebudeme-li žít duchovně, ale v EGU, bude to bolestné na té psychoenergetické úrovni. Budu-li se chtít vracet do EGA, do hmoty, budu se cítit strnule – pocit, že se nemohu hnout z místa, z toho bahna. Lži už nebudou mít prostor. Přestane se hrát hra na falešné postoje k lidem – vyjadřovat to, co cítím a bez potrestání EGA.

Změna myšlení. Úroveň pocitová – hodně se bude čistit srdeční čakra (bude značně nemocí průdušek, plic). Myslet na celek, nejen na sebe. „Já chci, dej mi.“ Ale „Já mám, rád dám.“ Výměna lásky. Bude se čistit druhá čakra.

Hraní si na vztahy – kde láska není, jít od toho. Je to třeba pro vývoj všech.

Příští rok bude nastartování – v roce 2010 už se setkáme se svým partnerem duše – v každém případě, ať chceme, či nechceme! Nebát se samoty – nikdo nebude sám – samota nebude existovat.

Nebát se něco pustit, pustíme-li to, přijde něco jiného. Nepustíme-li to, přijde ostrý meč a přetne to stejně. Dát všemu volný průběh.

Staré DNA se bude bortit – přijde „energetický průjem“ nechat to odeznít……….

Ztrácím-li veškeré iluze, - stačí: „Já už jenom budu.“

Iluze se začnou bortit – přijde něco jednoduchého, nemusíme stále něco tlačit – jen být přirozeně aktivní.

Přelom roku 2009/2010 – obrovské obrátky – je třeba proto v roce 2009 pouštět věci……

Zachovat klid – lidé budou choleričtí – z toho, jak to EGO se jim bude bortit a proto lidé budou hodně vybuchovat. Zůstaneme-li v klidu – světlo zůstane po „třesku“ s námi a vyčistí vše – zahladí se to, jakoby se nic nestalo. Musí to nejprve ven – třesk, výbuchy (emoce)……Pak se za pár dnů opět udobříme. Někdo to však snáší líp, někdo hůře. Nastane sundávání masek, odkládání starých morálek.

Vše je možné – v roce 2009.

Má-li někdo špatnou náladu – neodsuzovat ho, snažit se ho pochopit.

Rok 2009 – na srdeční úrovni – bloky půjdou ven – nemilují-li se partneři, půjdou od sebe, i když EGO se to bude snažit to udržet, EGO to neudrží – rozpadne se to, bude to mela. Je to třeba ustát. Je dobré to jen pozorovat, nedělat z toho tragédii.

Kdo lpí na hmotě a myslí jen na sebe při podnikání, ten ušetřen nebude, bude to mela. Kdo je spravedlivý – v rovnováze – kdo nešidí druhé ani sebe = to rovnováha, tam to bude OK.

Kdo bude mít dobrý úmysl a jednání – bude ve Světle, bude mu požehnáno, bude v hojnosti. PUSŤ a dostaneš!

Důležité jsou strachy – Světlo bude vytlačovat z nevědomí strachy, takže budeme opět se vracet zpátky – bude to trvat nějakou kratší dobu – jen to pozorovat – nic s tím nedělat – pouštět to. Světlo začne prosvětlovat – prorážet miliardy let staré strachy – takže až můžeme pociťovat ukrutné traumatické strachy – bude to hluboké uzdravování. Veškerých strachů bude třeba se zbavit. Nedržet ty strachy, pustit je!

Pokud se nebudeme držet EGA a hmoty, deprese už nebudou. Jsme-li napojeni na své vyšší JÁ, je to OK.

V roce 2009 bude také radost! Metatron a Michael – jejich energie – otevře se srdce.

Ve zdravotnictví se posune vývoj až v roce 2010. Lidé pak už nesnesou alopatické léky – nebudou jim zabírat.

Vnitřní síla bude obrovská – síla vlastní osobnosti – nenajdeme-li ji, bude to těžké zůstat sami sobě oporou, - být ve středu. Jsem sám sebou.

Neporovnávat se s nikým, ničím.
2010 = JSME – vztah sám k sobě – najít v sobě a skloubit JIN + JANG – pravá a levá hemisféra.

Mozek – bude na „pochodu“ – je to jen přetransformování mozku – nebát se toho.

Tlaky na mozku – „paralýza mozková“ – budeme to cítit krátkou dobu – nepropadat proto panice. Zvykat si na jiné vibrace. Krátké výpadky paměti – nebudeme si nic pamatovat. Některé funkce se začnou obnovovat – funkce pudové zaniknou postupně. Bude tam buď rozum nebo city.

Napojit se na vyšší JÁ – přebudovat se už na tvořivou myšlenku. Analýza, syntéza, dedukce – zanikne. Tvořivá myšlenka bude jen.

Koncem roku 2009 myšlení nabere nová dimenze na bázi pravé hemisféry: záblesk – impuls.

POUČENÍ OD MOTÝLA

Jednoho dne se v zámotku objevil malý otvůrek

# Člověk seděl a několik hodin pozoroval motýla, jak se usilovně snaží protlačit

tělo tímto malým otvůrkem ven. Pak se zdálo, jako by byl stále na jednom

# místě.

Zdálo se, že se dostal tak daleko, jak jen mohl a že se už dále dostat nemůže.

# # # Člověk se tedy rozhodl motýlovi pomoci, vzal nůžky a zámotek rozstříhl. Motýl

se

# z něj pak snadno dostal. Měl však scvrklé tělo, byl drobný a měl svraštělá

křídla. Člověk pokračoval v pozorování, protože čekal, že se křídla každou

# chvíli rozevřou, zvětší a rozšíří, aby byla schopna nést tělo motýla a aby

byla

# # pevná. Nic z toho se nestalo! Motýl ve skutečnosti strávil zbytek života

lezením se scvrknutým tělem a svraštělými křídly. Nikdy nebyl schopen létat.

# #

Člověk ve své laskavosti a dobrém úmyslu nepochopil, že omezující zámotek a

# zápas nutný k tomu, aby se motýl dostal přes drobný otvůrek, je způsob, jakým

příroda vytlačuje tekutinu z těla motýla do jeho křídel, aby byl schopný

# létat,

až se jednou ze zámotku osvobodí.

# # # # # Někdy jsou zápasy přesně tím, co v životě potřebujeme. Pokud by nám bylo

umožněno jít životem bez překážek, tak by nám to mohlo uškodit. Nebyli bychom

# tak silní, jak bychom mohli být. Nikdy bychom nebyli schopni létat. #

Chtěl jsem sílu ..... a dostal jsem potíže, aby mě posílily. # Chtěl jsem moudrost ..... a dostal jsem problémy, abych je řešil.

# # Chtěl jsem blahobyt ..... a dostal jsem mozek a sílu, abych mohl pracovat.

# Chtěl jsem odvahu ..... a dostal jsem překážky, abych je překonával.

#

Chtěl jsem lásku ..... a dostal jsem ztrápené lidi, abych jim pomáhal.

#

Chtěl jsem výhody..... a dostal jsem příležitosti.

#

# „Nedostal jsem nic z toho, co jsem chtěl ....., ale dostal jsem všechno, co

# # jsem potřeboval.”

# # Žijte život beze strachu, postavte se všem překážkám a vězte, že jste

schopni je překonat

# # Z Á Z R A K Y Ž I V O T A

# Zázrak je, když se dovedeme rozdělit o nashromážděné…

# # Zázrak je, když vidíme celek i detail…

# Zázrak je, když místo části dáme celek…

# # Zázrak je, když se radujeme z maličkostí…

# Zázrak je, když ostny chrání, ale nepíchají…

# # Zázrak je, když oceníme samotu a necítíme se osamělí…

# # Zázrak je, když si dobrého užíváme s mírou…

# # Zázrak je, když žijeme se zásadami, které necítíme jako okovy…

# Zázrak je, když silní dovedou chránit slabé…

# # Zázrak je, když se máme s kým pomazlit…

# Zázrak je, když se nenecháme pohltit komplikovaností života…

# # Zázrak je, když krásu vidíme i v tom, co se zdánlivě krásné nejeví…

# Zázrak je, když to co umíme taky dovedeme předat…

# # Zázrak je, že dovedeme zakotvit…

# Zázrak je, když vidíme, že nic není jen černé nebo jen bílé…

# # Zázrak je, když dovedeme vnímat kouzlo okamžiku…

# Zázrak je, když víme, že krása je v jednoduchosti…

# # Zázrak je, když víme, že s laskavostí se dojde často nejdále…

# Zázrak je, když nám hřeje srdce i když je kolem mráz…

# # Zázrak je, když jsme v srdci dětmi…

# Zázrak je, když hoříme láskou…

# # Zázrak je, když se nenecháme unést vztekem…

# Zázrak je, když se nebojíme být sami sebou…

# # Zázrak je, když tu jsme pro své blízké…

# Zázrak je víra v Boha…

# # Zázrak je, když jsme trpěliví…

# Zázrak je, když držíme štěstí tak, že ho nepomačkáme…

# # # # ŽIVOT je zázrak…protože je neopakovatelný…… a to není málo!

# … konec neovlivníme, ale můžeme ovlivnit jeho průběh…


NEVĚDÍ, CO ČINÍ .....


Jako bychom měli vygumovanou pamět, neuměli číst všechny ty pravdy a poučení starých generací, které dnes nazýváme " mudrosloví".
Samozřejmě, že to jméno čpí naftalínem, práškem proti molům starých babiččiných šatů, zapomenutých někde na půdě ve staré skříni,
ale to neznamená, že by ta přísloví byla něco ujetého, zastaralého, něco, co už dneska neplatí.
Myslíme si, že to je jen součást folkloru, ale je v nich moudrost staletí, která překonává čas a je stejně platná a živá jako texty Nového zákona.

" Co nechceš, aby ti jiní činili, nečin ty jiným."

" Kdo seje vítr, sklízí bouři. "

" Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá".

" S čím kdo zachází, tím také schází."

Těch přísloví je celá řada, ale tahle se týkají jedné velice důležité věci.
Jsou vlastně návodem, jak se vyhnout, vyvarovat zpětného působení zlé myšlenky plné nenávisti, kterou poškozený člověk vyšle na viníka,
který mu nějak ublížil.
Jakákoliv myšlenka působí jako energetický náboj, je energií stejně tak, jako my sami, a svět kolem nás a myšlenky stejných kvalit se shlukují dle přísloví " vrána k vráně sedá", .
To znamená - láskyplné myšlenky s myšlenkami lásky a dobra, a zlé myšlenky s myšlenkami záhuby a zmaru.
Když zlo oplácíme zlem, tak ta myšlenka samozřejmě doletí k cíli.
Ten člověk si ani neuvědomí, že když třeba onemocněl, nebo utrpěl nějakou nečekanou ztrátu, že byl terčem nějakého prokletí.
Ale ta myšlenka se nevybije úplně, nabalí se na ni ještě náboje myšlenek stejných kvalit, které poletovaly okolo, a letí zpět k tomu autorovi,
který ji vystřelil, jako ozvěna jeho činu.

Přísloví " Kdo seje vítr, sklízí bouři " je velice pravdivé.
Ozvěna každé myšlenky puštěné do světa je mnohonásobně silnější než ta původní.

Co přejeme druhým, dostáváme sami.

Jsme tvůrci svých osudů.

Své osudy si formujeme svými myšlenkami.

Ty myšlenky, které vysíláme nejčastěji, ovlivnují nejen náš osud, ale i osudy lidí kolem nás.

Nenávist námi vyslaná plodí zase nenávist u toho, do koho jsme se strefovali a tak se stáváme obětí sebe sama, obětí způsobu, jak zacházíme se svými myšlenkami.

Nenávistné myšlenky se mohou stát takovou naší nepřímou duchovní i tělesnou sebevraždou.

Když nám někdo ublíží, vyšleme vzápětí myšlenku ODPUŠTĚNÍ.


PANE, ODPUSŤ JIM, NEBOŤ NEVĚDÍ, CO ČINÍ.....


OTEC VESMÍR A JEHO DVANÁCT DARŮ

# Jsme harmonií vesmíru a kráčíme cestou k moudrosti, světlu a lásce.

# Z přítomnosti do budoucnosti. Den za dnem procházíme křižovatkami života a ptáme

se kdo jsem a kam jdu, kam mně nesou křídla mých přání? Jaké stopy za sebou ve

# svém životě zanechávám, světlé či tmavé? Pohlédneme-li beze strachu k nebi i do

svého nitra objevíme tam tajemné síly a poodhalíme zrcadlo naší budoucnosti.

# Právě v této chvíli se ocitáme v nekonečném vesmírném prostoru kde teplem hoří

hvězdy. Nastavujeme jim své dlaně a snažíme se z nich číst jejich poselství.

# Jsme zase na počátku své cesty.

# # Je tomu již dávno kdy otec Vesmír a matka Země měli dvanáct dětí. Jednoho dne

# se děti rozhodly, že půjdou žít svůj život na planetu Zemi. Každému z nich

svěřil otec Vesmír zvláštní dar a pověřil je důležitým posláním. Děti

# přistupovaly ke svému otci, aby z jeho rukou přijaly jeho dary.

# Ty, Berane, přicházíš a vládneš z roviny mysli do tvých rukou vkládám semeno

# žití, které budeš zasévat, aby se rozmnožilo. Přeji si abys oznámil světu mé

stvoření. Za tvou dobrou práci ti daruji sebeúctu.

# # Ty, Býku, vidíš a když je tvé oko otevřeno vše je světlo. Tvým úkolem bude

starat se o to, aby semeno nebylo odváto větrem. Musíš mít hodně trpělivosti a

# proto ti daruji sílu, moudře ji užívej.

# Ty, Blíženče, poznáváš své druhé já a jak tvé druhé já mizí rosteš a záříš. Tobě

# dávám otázku bez odpovědi a v hledání těchto odpovědí nalezneš dar vědění.

# Ty, Raku, stavíš svůj světelný dům a v něm bydlíš. Od tebe očekávám, že budeš

# lidi učit citu, milovat se a smát se. Za to ode mne dostaneš dar rodiny, aby se

tvé bohatství rozmnožilo.

# # Ty, Lve, tvým heslem je - já jsem já – přeji si aby jsi světu oznámil mé

stvoření v celé jeho slávě. Musíš se však vyvarovat pýchy a nesmíš zapomenout,

# že je to mé stvoření a nikoliv tvé. Dar který ti dávám je čestnost.

# Ty, Panno, jsi matka i dítě tvým úkolem je starat se o to co člověk dělá a

# upozorňovat ho na jeho omyly. Přijmi ode mne dar čistého myšlení.

# Ty, Váho, vybíráš si cestu, která vede mezi oběma protiklady. Měla by jsi vést

# člověka k tomu, aby si uvědomil své povinnosti k bližnímu a naučil se pomáhat

druhým. Tvé místo je všude tam, kde panuje nesoulad a nerovnováha. Ode mne

# dostaneš dar lásky.

# Ty, Štíre, jsi bojovník, jdeš do boje a vycházíš z něho jako vítěz. Tvůj úkol

# bude obtížný, budeš se trápit tím, že v člověku i v sobě samém poznáš zvířecí

podobu. A tak se stane, že ztratíš svou cestu z očí, zapomeneš, že toto utrpení

# si působíš ty sám, protože jsi správně nepochopil můj záměr a moji myšlenku. Až

nalezneš svou cestu ke mně zpět budu mít pro tebe dar cílevědomosti.

# # Ty, Střelče, vidíš svůj cíl, dosahuješ ho a pak vidíš další. Od tebe chci, abys

lidi rozveseloval a ukazoval jim v životě jenom dobré konce. Dostaneš ode mne

# dar nekonečného nadbytku, abys mohl svítit do všech temných koutů.

# Ty, Kozorohu, ztrácíš se v nebeském světle a obracíš se k němu zády abys spatřil

# svůj stín. Stojíš na vrcholu hory ve světle a vidíš své chyby a omyly. Díváš se

dolů do údolí kde je tma a dobrovolně se rozhodneš přinést tam světlo. Lidé by

# se od tebe měli naučit práci, proto vkládám zodpovědnost za člověka do tvých

rukou.

# # Ty, Vodnáři, jsi voda života a rozlévaná žíznícímu lidstvu. Tvým úkolem je

ukazovat lidem jejich budoucnost. Dávám ti dar svobody abys mohl lidstvu

# sloužit, kdykoliv tě bude potřebovat.

# Ty, Rybo, opouštíš otcův dům a vracíš se abys zachránila ostatní. Budeš mít

# nejobtížnější úkol ze všech. Shromažďovat starosti lidí a umět jim naslouchat.

Musíš dát lidem vždy novou šanci, aby to zkusili znovu. Dávám ti dar ze všech

# největší, budeš mi z mých dětí nejlépe rozumět a budeš mít ke mně nejblíže. # #

# A pak otec Vesmír svým dvanácti dětem řekl: „Každý z vás má svůj dar, ale je to

# jenom jeden díl mojí myšlenky. Musíte dát své dary dohromady a jedině tak

porozumíte celé mojí myšlence. Až vás všech dvanáct se stane jedním“.

# # Děti se rozloučily se svým otcem a vydaly se žít svůj život na planetu Zemi a

plnit své životní poslání. Časem však zjistily, že nejsou spokojeny se svými

# dary a úkoly, které dostaly od svého otce a tak se vydaly za ním zpátky

s prosbou, zda si mohou mezi sebou jednotlivé dary vyměnit. Otec Vesmír se usmál

# a splnil jejich přání. Děti byly nadšeny, ale otec jim řekl: „Budete se ke mne

ještě mnohokrát vracet a žádat, abych vás zprostil vašeho úkolu a já pokaždé

# vašemu přání vyhovím. Projdete mnoha inkarnacemi dokud nesplníte své životní

poslání, máte na to nekonečně mnoho času. Až splníte své úkoly smíte být zase u

# mne.“

#

# # Také my jsme dětmi otce Vesmíru a matky Země, hvězdy a jejich tajemství nosíme

sami v sobě. Rodí se, žijí a umírají – stejně jako člověk. Vesmír k nám

# promlouvá tichou písní a třpytem zlatých hvězd, tichem, hudbou i myšlenkami,

nekonečnými dálkami a mořským příbojem. Zanechává nám své poselství, které se

# zrcadlí na hladině řek. Vesmír je nádhernou symfonií složenou z několika vět a

my jsme jejími prostými tóny. Všichni společně zníme nádhernou melodií věrnosti,

# lásky a světla oslavující život na planetě Zemi. Jsme malým světlem lásky ve

velkém světle lásky a kapičkou lásky v moři lásky. Hledáme světlo a přinášíme ho

# dolů na zem, abychom spojili nebe a zemi. Ve svém srdci nacházíme tiché místo

klidu a lásky, která přeměňuje temnotu noci na světlo dne. Vracíme se zpátky do

# své každodennosti s pokorou a moudrostí ve svém srdci. Víme, že náš život je

příběh o nás a jeh

# o smysl mu můžeme dát jen my sami. Každý z nás za sebou zanechává stopu nejen

v životě, ale v celém vesmíru.


JEN LÁSKA JE SKUTEČNÁ

# Každý z nás má někoho, kdo je pro něj neobyčejný.

Často to není jeden člověk, ale dva, tří a nebo dokonce čtyři lidé.

#

Patří k různým generacím.

#

Cestují přes oceán času a hlubiny nebeských dimenzí, aby zase byli s Vámi.

# Přicházejí z druhé strany, z nebe.

Vypadají jinak, ale Vaše srdce je zná.

#

Vaše srdce je už drželo v náručí někde v egyptské poušti zalité měsíčním světlem

# či v pradávných stepích Mongolska,

jeli jste spolu na koních v armádách zapomenutých válečníků a žili bok po boku

# v pískem zavátých pradávných jeskyních.

#

JSTE SPOLU SPOJENÍ VĚČNOSTÍ A NIKDY NEBUDETE SAMI.

#

# Váš rozum může namítnout - Já tě neznám.

#

# VAŠE SRDCE VŠAK VÍ.....MERKABAH
http://www.cestyksobe.cz/video-reportaze/alzbeta-s orfova/alzbeta-sorfova/90.html?quality=high
Návod pro život

1. Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování.

2. Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč.
3. Držte se tří R: - respektu vůči sobě
- respektu vůči ostatním
- responsibility - zodpovědnosti za všechny svoje činy.
4. Pamatujte si, že když nedostanete to, co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí.
5. Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je správně porušit.
6. Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství.
7. Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, udělejte okamžitě kroky k její nápravě.
8. Každý den buďte nějaký čas o samotě.
9. Otevřete svoji náruč změně, ale nevzdávejte se při tom svých hodnot.
10. Pamatujte si, že mlčení je někdy ta nejlepší odpověď.
11. Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci
těšit z něho podruhé.
12. Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života.
13. Při neshodě s vašimi milovanými, řešte pouze přítomnou situaci. Nevynášejte na světlo
minulost.
14. Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti.
15. Buďte jemní k Zemi.
16. Jednou do roka se vypravte někam, kde jste nikdy před tím nebyli.
17. Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je větší, než vaše
vzájemné potřeby.
18. Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, abyste ho dosáhli.
19. Přistupujte k lásce i vaření s hravou bezstarostnou odevzdaností.


...JDI SI KLIDNĚ UPROSTŘED ROZRUCHU A SPĚCHU A POMNI, JAKÝ MÍR MŮŽE BÝT V TICHU. POKUD JE TO MOŽNÉ, VYCHÁZEJ DOBŘE SE VŠEMI LIDMI. ŘÍKEJ SVOU PRAVDU TIŠE A JASNĚ NASLOUCHEJ OSTATNÍM, BYŤ I MALÝM...TAKÉ ONI MAJÍ SVŮJ PŘÍBĚH. VYHÝBEJ SE HLUČNÝM A SVÁRLIVÝM OSOBÁM, OTRAVUJÍ DUCHA. JESTLIŽE SE BUDEŠ SROVNÁVAT S JINÝMI, MŮŽEŠ SE STÁT DOMÝŠLIVÝM NEBO ZAHOŘKLÝM, NEBOŤ VŽDY SE NAJDOU LIDÉ VĚTŠÍ I MENŠÍ NEŽ TY. RADUJ SE Z TOHO, ČEHO JSI DOSÁHL. UDRŽUJ ZÁJEM O SVOJI ŽIVOTNÍ DRÁHU, JAKKOLI KLIKATOU...JE TO OPRAVDOVÉ BOHATSTVÍ V PROMĚNLIVÉM OSUDU. VYDÁVEJ SE S PŮVABEM VĚCI MLÁDÍ. PĚSTUJ SÍLU DUCHA, NEŽ BY TĚ OCHRÁNILA V NÁHLÉM NEŠTĚSTÍ, ALE NETRAP SE NEGATIVNÍMI PŘEDSTAVAMI. MNOHÉ OBAVY SE RODÍ Z ÚNAVY. JSI DÍTĚTEM VESMÍRU, NE MÉNĚ, NEŽ STROMY A HVĚZDY, MÁŠ PRÁVO BÝT ZDE. AŤ JE TI TO JASNÉ ČI NE, VESMÍR SE NEPOCHYBNĚ ROZVÍJÍ, JAK MÁ. PROTO BUĎ V MÍRU S BOHEM, JAKKOLI SI HO PŘEDSTAVUJEŠ A AŤ JSOU TVÉ KOLY A USILOVÁNÍ JAKÉKOLI. V HLUCHÉM ZMATKU ŽIVOTA UDRŽUJ MÍR VE SVÉ DUŠI...SE VŠÍ JEHO NEPRAVOSTÍ JE TO PŘESTO KRÁSNÝ SVĚT. PROTO SE POKOUŠEJ BÝT STÁLE ŠŤASTNÝ:-)


ROZHOVOR S P.CH. O ŠAMANISMU ATD.
http://www.cestyplzenskehokraje.cz/new/video/index .php?video=20070227.wmv


-LÁSKA JE ZALOŽENA NA ÚCTĚ, STRACH SI NIČEHO NEVÁŽÍ- NEVÁŽÍ SI ANI SÁM SEBE...
-SOUCIT VYCHÁZÍ Z ÚCTY A LÁSKY, KDEŽTO LÍTOST VYCHÁZÍ ZE STRACHU A NEDOSTATKU ÚCTY...
-VŠECHNO JE VYTVOŘENO LÁSKOU A ŽIVOTEM...
-STANETE- LI SE MOUDRÝMI, JE PRO VÁS ŽIVOT SNADNÝ, PROTOŽE JSTE TÍM, ČÍM OPRAVDU JSTE...
-MILUJTE SVÉ TĚLO, PŘIJÍMEJTE SE...
-VZDEJTE SE LÁSCE A PŘESTANETE TRPĚT...
-VŠECHNO,CO EXISTUJE, JE DOKONALÉ...NENÍ NIC, NEŽ DOKONALOST...
-NEMŮŽETE MILOVAT DRUHÉ, POKUD NEMILUJETE SEBE SAMÉ...
-ODPUSŤTE SAMI SOBĚ VŠECHNO, CO JSTE V ŽIVOTĚ UDĚLALI I V TĚCH MINULÝCH...
-ODPUSŤTE VŠE I DRUHÝM
-TI, KDO NEDĚLAJÍ CHYBY, CHYBUJÍ NEJVÍCE ZE VŠECH...NEPOKOUŠEJÍ SE O NIC NOVÉHO...
-TO OD ČEHO UTÍKÁTE- I TO, PO ČEM TOUŽÍTE-NOSÍTE V SOBĚ...
-HLEDÁTE- LI PRAVDU, ŽIJTE PRAVDU...
-KDYBY NEBYLO MYŠLENEK NA MINULOST A BUDOUCNOST, OCITLI BYCHOM SE VE VĚČNOSTI.
-NAŠE MYŠLENKY TVOŘÍ NAŠI REALITU...HMOTA=MYŠLENKA
-KŘIVDA, LÍTOST A STRACH NIČÍ DUŠI, TĚLO I DRUHÉ...22.01.2009 – ÚRYVKY Z ČLÁNKU:
Jízda na vlně, kapitola 4. (2/4 Temná část monády po 300.000 letech konečně končí)
na téma - Mimozemské civilizace, dimenze, vesmír

moje poznámka: „Ještěrky” = bytosti ze 4. hustoty, které si nás (lidskou rasu) zotročily, podobně jako my to děláme se zvířaty nebo jinými druhy..

...”reptiliánské bytosti, které se námi živily posledních 300,000 let. Oblbli nás, implantovali nám kontrolní impulzy jako žárlivost, hrabivost, chamtivost a tak dále, abychom neustále vytvářeli negativní energii, zatímco oni sedí ve 4. hustotě s hubou otevřenou a chlemtají!”..

a ještě pro lepší orientaci – původně jsme bytostmi ze 6. hustoty, ještěrky nás sevřely do 3. hustoty, takže se nyní jako současně lidstvo nacházíme ve 3. hustotě, ale máme možnost se posunout do 4. hustoty..

DÁLE JIŽ ÚRYVKY:

... Podstatné na tom, co se nám pokouší říct, a co se mi snažíme „pochopit“, je to, že „my“ v 6. hustotě se pokoušíme pomoct „nám“ v současnosti, a je třeba zhruba v nějakých 20 letech pochopit, že dimenzionální vlna, okno, tak říkajíc, dorazí. A když dorazí, budeme mít příležitost posunout se z 3. hustoty do 4. hustoty jako skupina, na rozdíl od jednotlivců, kteří se tam dostali během řady životů. Když, a až, to budeme schopni udělat, první věcí je: přimět nás se posunout, ale za druhé: že je to součástí protiútoku proti ještěrkám ze strany bytostí sloužícím ostatním, které se pokouší dostat nás zpět do sféry svobody. Nemohou porušovat svobodnou vůli, ale pokud nás mohou informovat dostatečný počet, a my si budeme moct svobodně zvolit posunout se zpět, zlomí to sevření lidské rasy ještěrkami. Zdá se, že cílem je zlomit sevření lidské rasy ještěrkami. Co se toho týká, ať již to bude fungovat nebo ne, cokoliv se stane ve 3. hustotě, stane se...


...„V jaké hustotě je vaše astrální existence?“
Odp.: 5., hustota přemítání, to jste nevysvětlili, nebo ano?
Ot.: Jo, zapomněli jsme to vysvětlit, omlouváme se.
Odp.: Dobrá. Vysvětlete prosím nyní 5.
Terry: 5. hustota je místo, kam duše odchází po smrti. Když opustíte své fyzické tělo v nějaké z prvních 4 hustot, vaše duše se přesune do 5. hustoty. Nazývají to hustotou přemítání. Tam jdete, a dostane se vám tam revize vašeho posledního života, a učíte se z toho a rozhodnete se, co chcete dělat dál, když se příště inkarnujete. V řetězci hustot, jedna až sedm, duše existuje od 1 do 4 a v 6., aktivně, a v páté hustotě pasivně. Řekl jsem to správně?
Odp.: Ano.

Jaké je skutečné stáří velké pyramidy? (L) To již bylo sděleno.
Odp.: Ano.
Ot.: (L) Věřím, že dané číslo bylo před 10,600 lety, více méně…
… Zeptali jste se jich někdy, kdo postavil velkou pyramidu? (L) Ano, zeptali. Odpověď byla Atlanťané.
Odp.: Jejich potomci.
Ot.: (Otázka z publika) Řekli vám někdy účel pyramid?
(L) Ano, řekli. Ze všeho nejdříve, atlantská civilizace existovala velmi dlouhou dobu a byla celkem roztažena po celém světě, a nebyla nezbytně omezena pouze na pololegendární „kontinent Atlantida“. Meziplanetární cestování bylo zjevně pro Atlanťany tak snadné, jako je pro nás cesta do obchodu. Měli základny na Měsíci, základny na Marsu; monumenty na Měsíci a Marsu jsou atlantského původu; měli také pár svých obřích krystalů na Měsíci a Marsu, a ty byly používány pro sběr kosmické a sluneční energie jako energetického zdroje. Mluvili jsme o umístění takových krystalů na Zemi a o tom, proč nebyly zničeny v kataklyzmatu, které zničilo Atlantidu, a odpovědí bylo, že navržená funkce těchto krystalů byla taková, že obrovská energie, která s nimi reaguje, je absorbována a transmutována, tak říkajíc. Když na jeden z nich shodíte atomovou bombu, tu energii absorbuje a převede. To bylo jejich funkcí. Když jsme se zeptali, zda by naše současná technologie mohla rozluštit, jak tyto krystaly používat, odpovědí bylo „věděl by neandrtálec, jak pilotovat 747“. (Smích) Takže když mluvíme o Atlanťanech, mluvíme o super vyspělé civilizaci a jejich potomcích, po destrukci, ke které došlo a která tuto úžasnou kulturu zničila, kdy tito postavili ty pyramidové tvary, které mají podobné funkce jako obří krystaly pyramidového tvaru, ačkoliv jsou mnohem méně účinné. Jinými slovy, pyramidy jsou jednoduše obří stroje. Byly používány pro manipulaci energie a kontrolu počasí, napájení mnoha věcí, které civilizace potřebuje, aby byla považována za „vyspělou“, na ochranu, transmutaci nebo léčení. Zkrátka celá řada energetických aplikací podobných tomu, co my děláme s elektřinou. Ale přesto to byl krok dolů z mnohem vyspělejší atlantské technologie, a jak šel čas, došlo k dalším věcem, a znalosti byly nakonec ztraceny.
(Otázka z publika) Existuje obří pyramida nebo poschoďová pyramida v Číně?
Odp.: Ano.
Ot.: (T) Můžete nám o této pyramidě poskytnout nějaké informace?
Odp.: Ano.
Ot.: (L) Byla také postavena potomky Atlanťanů?
Odp.: Ano.
Ot.: (L) Myslím, že atlantská civilizace byla v mnohém podobná té naší… nebyla skutečně ohraničena nějakým konkrétním místem, ačkoliv mohl existovat ekvivalent „západního technologického světa“ jakým je Amerika v současnosti. V podstatě když jsme se zeptali na počet obyvatel vrcholného období Atlantidy, odpovědí bylo, že to bylo podobné jako dnes, přes 6 miliard. Pak jsme se zeptali, kolik jich zůstalo po destrukci, a bylo to buď 19, nebo 119 milionů. Zmršila jsem to při přepisu a budu se muset vrátit k pásce, abych to prověřila. No, kolik to bylo?
Odp.: 19 milionů.
Ot.: (L) To je pořádná redukce z 6 miliard.
(Otázka z publika) Při všech těch různých přechodech mezi 1. a 6. hustotou, zmizí nějaká duše nebo pohasne?
Odp.: Ne.
Ot.: (T) Ptali jsme se na to při různých příležitostech. Očividně všechny duše začaly ve stejném okamžiku v „čase“, a všechny se ve stejném čase vrátí do 7. hustoty. Nejsou vytvářeny žádné nové duše, a tak nejsou žádné duše nikdy ničeny, pouze přechází ze stavu do stavu podle svého „profilu vzdělání“ nebo podle toho, co se naučily nebo se potřebují naučit a zažít. (L) Jo. To je ta dobrá zpráva; a tady je ta špatná: ti, kteří nepostoupí do 4. hustoty při tomto přechodu vlny, se dostanou opět do 3. hustoty, do celého cyklu. (Smích).
(Otázka z publika) Zeptali jste se někdy na to, proč je zde na Zemi tolik utrpení? (L) Ano, a není to chyba Evy!
(Otázka z publika) No, nevím jak ostatní, ale pokud tam někde existuje utopie, raději bych byl tam a nikdy se už nevrátil! A vy mi říkáte, že ačkoliv se vracíme do 6. hustoty, musíme se opět vrátit.
(L) Ne, to je 5. hustota – úroveň přemítání. Rozhodnutí děláte tam, a když jste tady, je to proto, že jste si to zvolili. Ale jediným způsobem, jak se dostat z cyklu úrovně služby sobě 3. hustoty, konzumní úrovně, kde se musíte živit na úkor jiných – a to je zde opravdu to podstatné – musíte tu problematiku, fyzično, přesáhnout. Stanete se energetickou bytostí, která pouze dává ve spojení s dalšími bytostmi, které také pouze dávají, a v takové symbióze netrpí nikdo nedostatkem. Ale ano, existuje velmi jednoznačný důvod pro utrpení na této úrovni, a Terry se o tom před chvílí zmínil – ovládání reptiliánskými bytostmi, které se námi živily posledních 300,000 let. Oblbli nás, implantovali nám kontrolní impulzy jako žárlivost, hrabivost, chamtivost a tak dále, abychom neustále vytvářeli negativní energii, zatímco oni sedí ve 4. hustotě s hubou otevřenou a chlemtají! „Mňam!“ Takže když cítíte, že jdete do negativního stavu, tak pokud to chcete překonat, stačí, když skutečně pochopíte, že to není VAŠE. „Nevlastníte“ to. Ano, je to součástí fyzična této hustoty, ale je to fyzično, které bylo geneticky upraveno tak, aby takové emoce převládaly. Nemůžete je odehnat, můžete odmítnout být takovými stavy ovládáni, můžete si ZVOLIT být jinými, dokonce i když si to vyžaduje určitý vnitřní boj mezi volbou duše a chtíči masa, které jsou velmi důvtipně zdůvodňovány mozkem, takže příliš jasně nevidíme, co se děje.
(Otázka z publika) Takže jsme si skutečně v určitém okamžiku zvolili přijmout tento stav bytí a nyní si můžeme zvolit jinak?
(L) Je to přesně tak. V každém okamžiku máme možnost volby akceptovat program ještěrek, nebo následovat jinou posloupnost voleb. Většina lidstva si zvolila takto...

... Při rozsahu destrukce, kterou reptiliáni způsobili naší DNA, co můžeme udělat, abychom to opravili?
VIZ CLANEK: Aktivace řetězců DNA (z 06.02.2007)
Aktivace řetězců DNA, světelná kódování našeho Božství (06.02.2007)

z knihy "Probouzení světelného těla" od Soluntry Kinga.

Běžný lékařský názor je takový, že máme dva řetězce DNA, učili jste se to ve škole nebo to můžete najít v učebnici anatomie a fyziologie. Tyto dva řetězce se všemi svými aminokyselinami a s RNA obsahují kódování a genetický materiál, který nás činí tím, kým jsme. Nebo jsme si to tak mysleli. Mít pouze dva řetězce je vlastně velmi omezující a drží nás to uvězněné ve třetím rozměru a v mylné představě odloučení. Věřili jsme, že se skládáme pouze ze svého těla, že je někde Bůh, a že jsme mravenečci nebo otroci, kteří musejí těžce pracovat jen proto, aby na této planetě přežili. Odsouzeni ke smrti, rozkladu a toužící po přežití, ovládáni a zotročeni časem, odříznuti od neomezené hojnosti všeho, co existuje. S pouze částečně aktivovanou DNA je naše vícerozměrné já uvězněno v žaláři zkušenosti, která se stále znovu opakuje, jakoby na celé planetě hrála zaseknutá gramofonová deska. Lidé jsou známí svou neschopností poučit se ze svých vlastních zážitků, tyrani a války přicházejí a odcházejí a nikdo se díky tomu doposud nezdá být moudřejší. Tady začíná jít do tuhého a jak procitáme, začínáme se posilňovat a probouzet se do našeho božství, světelného těla a vícerozměrného já.

TAK, JAK TO, ŽE JSME SKONČILI POUZE S DVĚMA ŘETĚZCI DNA
V odloučení od Boha Stvořitele a od nekonečných světů a různých hvězdných soustav existuje mnoho bohů stvořitelů a bohyň stvořitelek, jsme bohové stvořitelé a bohyně stvořitelky. Ti, na které se podíváme nyní, jsou z planety Nibiru (v Plejádách). Nibiru obíhá blízko Země každých 3600 let a její obyvatelé jako většina obyvatel Plejád byli malými zlobivými dětmi, neuvědomujícími si svou moc. Hráli si na hvězdné války a ničili atmosféry svých planet svými atomovými zbraněmi a potřebovali zlato, aby napravili škody.

Tak přišli na Zem, aby zde těžili zlato, ale brzy je to unavilo. Tak se rozhodli použít své DNA a smíchat je s primáty na Zemi a vytvořit rasu otroků. Dali jim jen tolik DNA, aby mohli pracovat, ale ne dost na to, aby si uvědomili, že jsou také bohy, a osvobodili se, a tato situace trvá dodnes. Anu byl otcem Nibiruanů a v našich očích jsou nesmrtelní, jejich životy trvají tisíce našich pozemských let. Ale jeho dva hlavní synové a jejich synové mezi sebou bojovali, někteří chtěli posílit své stvoření, jiní ho chtěli zničit. Proto je potopa a Noemova archa popsaná v Bibli a v mytologiích všech kultur. Nakonec zakročila galaktická federace, neboť hrozilo nukleární nebezpečí, a Nibiriuané působili zmatek ve sluneční soustavě a dále. Byli umístěni do energetického pole, kde si měli uvědomit, co dělají, a měli uzdravit své bytosti, aby zesílili a dostali se dále. Jediný způsob, jak toho mohli dosáhnout, bylo převtělit se do lidské podoby a aktivovat své bytosti zevnitř, v rámci omezení, které uvalili na své bytosti. Proto je mnoho z nás tak zaměstnáno procitáním, neboť součástí našeho vícerozměrného já jsou tito bohové stvořitelé a bohyně stvořitelky. Nemohou / nemůžeme se posunout do své budoucnosti, dokud neuzdraví / neuzdravíme svou minulost.

Proto je také znovu probouzena tantra, kundalini yoga a kosmický sex, stejně jako znovuzrození Bohyně v nás a posvátné manželství muže a ženy, země a hvězdy, zpátky k vědomí jednoty. To se lidé učili dříve, když Bohyně ještě mohla působit, a v chrámech bylo vyučováno posvátné manželství prostřednictvím tantry. To byl způsob, jak přednášet lidstvu o energii životní síly a jejím kosmickém zdroji. Ale ve válkách, které následovaly, patriarchální bohové zničili chrámy a Bohyni, a my jsme od té doby žili v přesvědčení, že „sex je špatný, porod je bolestivý, menstruace je špinavá a žena méněcenná“. Ovšem tito patriarchální bohové si neuvědomili, že se také vydědili, protože oni v sobě také mají Bohyni. Takže jsme teď zpátky v tělech, abychom to napravili a je iluzí, že se musíme cítit omezeni tím, že jsme v těle, právě nyní jsme naším světelným a božským tělem. Během našeho čištění a probouzení se zvětšují řetězce v naší DNA, neboť obsahují kódování našeho božství. Většina těchto řetězců je éterická a ne fyzická, ale je zajímavé, že v dnešní době mají někteří novorozenci fyzicky tři řetězce.

Plazi nebo ještěrky pracovali s původními projektanty a jsou výbornými genetiky, ale dostali se do konfliktu s ostatními bohy stvořiteli a jsou nyní zase také zde, aby se uzdravili. Takže vidíte, proč je zde tolik mimozemšťanů, Lyrani, Wegani, Akuturiáni, Orionové, Siriáni, a seznam pokračuje, ti všichni hráli nějakou roli při zrodu bohů a při stvoření na Zemi, a jsou zase zde, aby pomáhali, uzdravovali a řešili. Výsledkem je, že jsme všichni jedno, a dokud nebude minulost uzdravena, nebude naše budoucnost příliš slavná, proto zde všichni pomáhají, uzdravují, osvětlují, procitají a dovršují. Zatímco se všichni společně přesouváme do nové sluneční soustavy a vyrovnáváme se se sluncem, hlavním sluncem a velkým hlavním sluncem, působí na všechny v tomto vesmíru i mimo něj. Čím více čistíte, uzdravujete a aktivujete, tím více si uvědomujete sebe sama jako kosmickou bytost.

Konjunkce Uranu a Neptunu v roce 1993 přinesla infúzi kosmických paprsků na planetu a fyzicky vytvořila lidstvu potenciální třetí řetězec DNA. Nové šroubovice nebo řetězce jsou neustále tvořeny, zatímco světelná kódovaná vlákna jsou spuštěna, aby se spojila dohromady. Roztroušená a roztříštěná kódování živé knihovny světla jsou spojována ve vašem těle elektromagnetickými energiemi od Boha Stvořitele. Od té doby bylo mnoho dalších infúzí kosmické energie, jak se DNA spojuje a probouzí vaše světelná kódování. To vytváří vyvinutější nervový systém, který napomáhá novým světelným kódováním přesunout se do vašeho rozšiřujícího se vědomí. Probuzení nevyužitých 90% mozkových buněk a plného potenciálu vašeho fyzického těla, omlazení a bytí vaším světelným tělem. Vaším posláním je nést světlo a navrátit božské světlo této planetě, posvátné manželství nebe a země.

Takže když začínáte s čištěním a aktivací, a tak umožňujete vašim tělům pojmout více světla, vaše paměť se otevírá a vaše vědomí se rozšiřuje. Rozvíjíte se, když se DNA rozvíjí do vašeho vícerozměrného já, a uvědomujete si sebe sama jako totožného s Bohem Stvořitelem. Stejně jako vaše rozměrové orientace na jiné rozměry a světy, které všechny spojujete ve svém těle, vašem světelném těle, když jste na Zemi. Když splynete s hlavním sluncem a živá knihovna světla se stane Bohem Stvořitelem, jste nyní opravdu na stejné úrovni s božskou vůlí, když se sjednotíte a posunete se zpět skrze černou díru a zdroj, a potom ven skrze nové prizma stvoření. Stvoření nebe na zemi, tak jak si všichni vysvětlujeme stvořitelský příběh duality a vyloučení, takže přijímáme a milujeme sebe sama tak, jako ještěrka miluje agresivní aspekty a pasivní aspekty světelného bytí prostřednictvím mnoha různých hvězdných soustav zkušeností. Když se všichni skrze nás v našem těle na Zemi stanou jedno, srdce tohoto vesmíru, který je zvláštním místem, kde se tento příběh dovršuje pro všechny bytosti, které zažily roztříštění až k nejkrajnějším stupňům odloučení ve hmotě. Když se probouzíme a aktivujeme světelné kódování, aktivujeme řetězce DNA a vzpomínku na naše božství.

KOLIK EXISTUJE ŘETĚZCŮ?
Ze dvou řetězců nakonec dostaneme 40.000 řetězců v našem zlatém světelném těle, v naší slunečné bytosti, jsem Bůh tak, jako jsme jedno s hlavním sluncem. Když jsem prvně začal pracovat na aktivaci svých kódování a uvědomil si své další řetězce, myslel jsem, že existuje pouze 64 řetězců k božímu vědomí. Ale během let, kdy jsem se probouzel, jsem si uvědomil, že 64 řetězců je pouze k úrovni modrého světelného těla a jasného éterického nákresu. Když pokračujeme v čištění a milování druhých a sebe sama na hlubší úrovni, začínáme probouzet tisíce řetězců, a cítíme uvnitř velký pokoj. Uvědomujeme si sebe sama, jak pracujeme s radami světla a jsme bohy / bohyněmi stvořiteli / stvořitelkami. Zanechte jakýchkoli starých způsobů práce a pracujte plně v důvěře, buďte ve světě, ale ne ze světa. Jste připraveni žít v radosti a bavit se?

ŘETĚZCE
* Takže dvanáct řetězců je aktivováno na úrovni fyzického těla a souvisí s dvanácti čakrami a planetami. Ty mohou být zjištěny z duhovky a prozrazují genetické kódy smyslu uchovávaného v krvi.
* Šedesát čtyři řetězců je aktivováno, když je náš éterický náčrt čistý a jsme na úrovni modrého světelného těla, ve stavu zdraví, vitality a plynoucího života.
* 5.000 řetězců je aktivováno na úrovni našeho fialového světelného těla, když jsou všechny konečné aspekty duality plně přeměněny do citových a duševních těl.
* 15.000 řetězců je aktivováno na úrovni našeho bílého světelného těla, kde jsme pány svých molekul, Kristovy bytosti.
* 40.000 řetězců je aktivováno na úrovni našeho zlatého světelného těla, totožného s Bohem Stvořitelem ve spojených podstatách a vracíme se ke zdroji, připraveni na nová dobrodružství.

V KNIZE PROBOUZENÍ SVĚTELNÉHO TĚLA JE AKTIVACE 64 ŘETĚZCŮ POMOCÍ SVĚTLA A ZVUKU.

Copyright © 2000 Soluntra King Všechna práva vyhrazena
PO Box 46 Kin Kin Qld 4571 Australia
Ph/Fax + 61 (0)7 5486 7138 email soluntra@evenstarcreations.com
Web site www.evenstarcreations.comV JEDNÉ CHVÍLI CELÝM SRDCEM...
MÍR NEZAČÍNÁ NIKDE DALEKO...MÍR NEZAČÍNÁ, KDYŽ LIDÉ SLOŽÍ ZBRANĚ...MÍR NEZAČÍNÁ, KDYŽ SE VŠICHNI OSTATNÍ ZMĚNÍ...MÍR ZAČÍNÁ ZDE-UVNITŘ...MÍR JE DOSAŽEN DÍKY JEDNOMU SRDCI V JEDNOM ČASE...ZAČÍNÁ U TEBE, POKRAČUJE U TVÝCH DĚTÍ A TVÉHO PARTNERA. POKRAČUJ S OSTATNÍMI, KTEŘÍ SE, JAK SE ZDÁ, NÁHODOU OBJEVILI - BYLI POSLÁNI NA TVOU CESTU ŽIVOTEM...SVĚT SE ZMĚNÍ, KDYŽ ZMĚNÍM SVÉ POJETÍ SVĚTA. TO, CO MOHU ZMĚNIT, JE MÉ POROZUMĚNÍ SVĚTU...TO, CO MOHU ZMĚNIT , JE MÁ INTERPRETACE DRUHÝCH I SEBE SAMÉHO...NAJDI ZAUJETÍ JEN PRO JEDNU VĚC V JEDNOM ČASE...SVĚT SE ZMĚNÍ, AŽ SE ZMĚNÍM JÁ...V TOM JE SKUTEČNÁ NADĚJE.

Ho-oponopono

O rok později jsem ho však slyšel znovu. Dozvěděl jsem se, že terapeut používá havajskou léčitelskou metodu nazvanou ho'oponopono. Nikdy jsem o ní neslyšel, ale nemohl jsem to pustit z hlavy. Pokud byl příběh pravdivý, chtěl jsem se dozvědět více.
Vždycky jsem věděl, že "stoprocentní zodpovědnost" znamená, že jsem zodpovědný za to, jak myslím a co dělám. Cokoliv nad to už nemůžu ovlivnit. Myslím si, že většina lidí takto také rozumí pojmu naprostá zodpovědnost. Jsme zodpovědni za to, co děláme, nejsme zodpovědni za to, co dělají druzí. Havajský terapeut, který léčil mentálně postižené lidi, mě naučil nový a pokročilejší náhled na stoprocentní zodpovědnost.
Jmenuje se Dr. Ihaleakala Hew Len. Náš první telefonát trval asi hodinu. Prosil jsem ho, aby mi vyprávěl celý příběh o své terapeutické práci. Hovořil o tom, že tři roky pracoval v havajské státní nemocnici na oddělení trestně stíhaných pacientů. Toto oddělení bylo nebezpečné a fluktuace psychologů zde byla velká. Personál často stonal nebo jednoduše odcházel. Když měl někdo projít po oddělení, otáčel se zády ke stěně se strachem, že na něj pacienti zaútočí. Nebylo to příjemné místo pro práci, život ani návštěvu.
Dr. Len mi řekl, že své pacienty nikdy neviděl. Svolil, že bude mít kancelář a že bude pročítat záznamy pacientů. Když jimi procházel, pracoval na sobě. A když na sobě pracoval, pacienti se začali uzdravovat.
"Po několika měsících dostali dosud spoutaní pacienti svolení a mohli se začít volně pohybovat po prostoru. Některým zase byly sníženy dávky léků a ti, kteří byli původně označeni za nevyléčitelné, byli propuštěni."
Byl jsem z toho u vytržení.
"A to není všechno," pokračoval, "zaměstnanci se začali těšit do práce. Zlepšila se docházka a fluktuace zaměstnanců skončila. Nakonec jsme tam měli více personálu než jsme potřebovali, protože pacienti byli propouštěni a všichni zaměstnanci chodili do práce. Dnes je to oddělení zavřeno."
V té chvíli jsem to nevydržel a musel se zeptat: "Co jste se sebou dělal, co způsobovalo, že se tito lidé měnili?"
"Jednoduše jsem léčil tu část sebe, kterou jsem s nimi sdílel," odpověděl.
Tomu jsem nerozuměl.
Dr. Hew Len mi vysvětlil, že přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život, tedy za vše, co se v mém životě objeví, znamená uznat, že vše kolem mne je mým vlastním výtvorem.
Tento výrok mě ohromil a bylo mi zatěžko jej přijmout. Nést zodpovědnost za něco, co řeknu nebo udělám, je jedna věc. Nést zodpovědnost za něco, co říkají nebo dělají druzí, je něco úplně jiného. Pravda je taková: Převezmete-li plnou zodpovědnost za svůj život, pak všechno, co vnímáte jakýmkoli ze svých smyslů, nesete za to zodpovědnost, protože je to váš život.
Stručně řečeno: můžete vyléčit všechno, co se vám nelíbí a co prožíváte: terorismus, politiku i hospodářství své země. Lze říci, že tyto věci ve skutečnosti neexistují a jsou to pouze vaše vlastní projekce. Problém není v nich, ale ve vás.
Vím, že to je obtížné to pochopit, natož to přijmout nebo podle toho opravdu žít. Vinit druhé nebo své okolí je mnohem snazší, než přijmout naprostou zodpovědnost.
Během rozhovoru s Hew Lenem jsem začal chápat, že léčení z jeho pohledu a v duchu ho'oponopono znamená milovat sám sebe. Chcete-li zlepšit svůj život, musíte jej vyléčit. Chcete-li někoho uzdravit, a může jít klidně o mentálně chorého vězně, musíte nejprve vyléčit sebe.
Zeptal jsem se Dr. Lena, jak to dělal, když léčil sebe. Co přesně prováděl, když se díval na záznamy pacientů.
"Jenom jsem si neustále opakoval ´omlouvám se´ a ´miluji vás´", vysvětlil.
To je vše?
Ano, to je vše.
Zdá se, že milovat sebe samého je nejlepší způsob, jak se zlepšit a jakmile se zlepšíte, zlepšíte i svůj svět. Dovolte mi krátký příklad jak to funguje: jednou mi kdosi poslal email, který mě naštval. Dříve bych se s tím vyrovnal tak, že bych začal pracovat se svými citovými hot buttons nebo bych se snažil argumentovat s člověkem, který mi poslal ten hnusný vzkaz. Tentokrát jsem vyzkoušel metodu Dr. Lena. V duchu jsem si opakoval: "Omlouvám se" a "Miluji tě". Neříkal jsem to nikomu konkrétnímu. Jednoduše jsem vyvolával ducha lásky, který měl uvnitř mě vyléčit to, co způsobilo vnější podmínky.
Během hodiny jsem dostal email od stejného člověka. Omlouval se za svůj předešlý vzkaz. Nezapomeňte, že jsem neudělal nic pro to, aby se mi někdo omluvil. Ani jsem mu neodpověděl. Přesto, tím, že jsem opakoval "Miluji tě", jsem jaksi v sobě vyléčil to, co způsobilo jeho chování.
Později jsem se zúčastnil ho'oponopono semináře doktora Lena. Nyní mu je sedmdesát roků, je považován za staršího šamana a je poněkud uzavřený. Chválil moji knihu The Attractor Factor. Řekl mi, že když se zlepším, vibrace mé knihy stoupnou a všichni to budou cítit, až ji budou číst. V krátkosti, jakmile se zlepším, moji čtenáři se zlepší.
"A co knihy, které už jsou venku, které se už prodaly?" zeptal jsem se.
"Žádné venku nejsou," vysvětlil a znovu mě ohromil svou mystickou moudrostí. "Jsou stále v tobě."
Jinými slovy, vně neexistuje.
Tato pokročilá technika si zasluhuje podrobné vysvětlení a k tomu by byla zapotřebí celá kniha. Postačí, když řeknu, že budete-li chtít zlepšit cokoliv ve svém životě, můžete to udělat jenom na jednom místě - v sobě.
"A až to budete dělat, dělejte to s láskou."
Jak uzdravit sám sebe (nebo kohokoliv jiného)a objevit zdraví, bohatství a štěstí.
Zde jsou dva osvědčené způsoby, jak uzdravit sám sebe (nebo kohokoliv jiného) od čehokoliv pomoci metody ho'oponopono. Pamatujte si, že to, co vám vadí u druhých, je také ve vás samotných , takže veškeré uzdravování je léčením sebe sama. Nikdo jiný tyto procesy nemůže uskutečnit, jenom vy. Celý svět je doslova ve vašich rukou.
Za prve je tady Morrnahnina modlitba (tvůrkyně tohoto nového procesu), o které se říká, že pomohla vyléčit stovky, ne-li tisíce lidi. Je jednoduchá, ale mocná:
''Božský Stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě... Pokud jsme se já, cela má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech, skutcích a svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině, příbuzným či předkům čehokoli zlého od počátku stvořeni až do dneška, prosíme Tě o odpuštění... Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměn těchto nechtěných energií v čisté světlo... A tak se staň.''

Za druhé, způsob jakým Dr. Hew Len rad léčí je, že nejdříve říká ''Omlouvám se'' a ''Prosím, odpusť mi.'' Toto říkáte, abyste uznali, že se něco stalo, aniž byste věděli, co se dostalo do vašeho těla nebo mysli. Nemáte ponětí, jak se to tam dostalo a ani to nemusíte vědět.
Pokud máte nadváhu, prostě jste chytili program, který vám ji způsobuje. Tím, že říkáte ''Omlouvám se'', říkáte Božství, ze vnitřně odpouštíte komukoliv a čemukoli za to, kdo nebo co vám to přineslo. Nežádáte Božství, aby vám odpustilo, žádáte Božství, aby vám pomohlo odpustit sobě samým.
Pak opakujete ''Miluji tě'' a ''Děkuji ti''.
Slova ''miluji tě'' rozproudí zablokovanou energii. Znovu se napojíte na Božství. Vzhledem
k tomu, že nulový stav je naprosto čistá láska, a je to svět bez hranic, začínáte se dostávat do tohoto stavu tím, že vyjadřujete lásku. Když po tomto výroku vyslovíte ''děkuji ti'', vyjadřujete vděčnost. Vyjadřujete víru, že problém bude vyřešen pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.
Co se bude dít dál, závisí na Božství. Můžete cítit inspiraci k nějaké činnosti. Ať už to je cokoliv, udělejte ji. Pokud si nejste jisti, zdali byste onu činnost měli vykonat, použijte stejnou metodu léčeni na vaši nejistotu. Když se očistíte, budete vědět, co máte dělat.
Výše uvedené je zjednodušená verze modernizovaných hlavních metod léčeni pomoci ho'oponopono. Chcete-li lépe porozumět procesu nalezeni vlastního Já pomoci ho'oponopono, zaregistrujte se na seminář. Viz www.hooponopono.org.* Chcete-li pochopit, co Dr. Hew Len a Dr. Vitale dělají společně, navštivte www.zerolimits.info *.
Tyto údaje sdílejte, prosím, se svými přáteli.
Děkujeme vám. Milujeme vás.
Dr. Joe Vitale a Dr. Hew Len
Autoři knihy Svět bez hranic

* (Stránky jsou v angličtině, ale pomoci počítačového překladače http://www.google.cz/language_tools?hl=cs můžete získat orientační představu.)

Myslím, že tohle se vám také bude líbit. Pošlete to každému, komu chcete. Děkujeme vám.


Ve své nové knize Svět bez hranic píši o neobvyklém terapeutovi, který uzdravil cele oddělení duševně nemocných kriminálníků, aniž by viděl kteréhokoliv z nich.
Jeho léčebnou metodu jsem se naučil. Metoda zahrnuje ''čištění'' sebe sama od všech negativ, aby člověk mohl vidět změny v ostatních.
Je to zvláštní, ale když se postaráte o své vlastní problémy, zmizí i u jiných lidí.
Vše spočívá v tom, že láskou odsunete problémy pryč. Děláte to tak, že neustále opakujete ''miluji tě'' a ještě několik dalších prohlášení. Praktikuji to dva roky a můj život je ohromný. Žiji téměř v každém okamžiku ve stavu blaženosti.
Jakmile jsem se o této metodě dozvěděl, začal jsem ji kromě nemoci používat i na jiné věci. Jelikož jsem prakticky metafyzik a podnikatel, chtěl jsem zjistit, zdali by tato šílená metoda fungovala na prodej a jiné záležitosti.
Kdykoliv jsem napsal článek, jako například tento, poslal jsem do něj lásku.
Kdykoliv jsem napsal další knihu, jako můj nový Svět bez hranic, v duchu jsem opakoval ''Miluji tě''.
Pak jsem si všiml, že moje emaily a články se dostaly k miliónům lidí, kteří je četli.
A moje kniha Svět bez hranic se stala bestsellerem na Amazon.com šest měsíců před vydáním.
Se zkouškami jsem pokračoval. Protože jsem chtěl mít jistotu, že tato metoda funguje pro ostatní a ne jenom pro mě, naučil jsem ji své blízké přátele.
Bill Hibbler, spoluautor knihy Meet and Grow Rich, byl skeptický. Vypůjčil si však rukopis knihy Svět bez hranic ještě před tím, než vyšla, přečetl jej a začal milovat své produkty a seznam odběratelů.
Zde je to, co řekl: ''Prodej ve dnech 1.-4. ledna byl o 41,39 % vyšší než ve dnech 1.-4. prosince a přitom jsem v té době nerozesílal upoutávky, ani nedělal jakoukoliv propagaci. Pouze jsem se čistil, zatímco jsem cely den četl tvoji knihu.''
Bill mi dále řekl, že stoupl i prodej ze stránky http://create-ultimate-ebooks.com, kterou vůbec nepropagoval.
Jak je to možné? Jak může ''čištění'' sebe sama mantrou ''miluji tě'' učinit rozdíl v prodeji?
Zdá se, že ''vně'' nic neexistuje. Celý svět je projekci toho, co cítím uvnitř.
Takže, pokud cítíte lásku, budete přitahovat lásku. Protože láska obsahuje vděčnost, budete přitahovat více věcí, za které budete vděčni. To je podstatou mé knihy The Attractor Factor a samozřejmě filmu Tajemství.
Dostanete to, co cítíte. To je vše.
V srdci chcete cítit lásku. To chtějí všichni. Když si v duchu říkáte ''miluji tě'', čistíte se a vyzařujete energii, kterou ostatní cítí.
Výsledek: zvýšení prodeje.
Stále jste skeptičtí?
Podívejte se na to takhle: I kdyby se vám celý tento způsob jevil jako naprosto šílený, co zlého se může stát, když si při telefonování, psaní emailu, přednášení a jiných denních činnostech budete v duchu opakovat ''miluji tě''?
Kdyby nic jiného, budete se cítit lépe.
Zkuste to a uvidíte.

Mimochodem, ''miluji vás''.O muži, který nevěřil v lásku
Tento muž byl docela obyčejný člověk, jako jste vy a já, ale lišil se od nás tím, že si myslil, že neexistuje láska. Samozřejmě že se dlouho snažil lásku najít, a proto pozoroval lidi kolem sebe. Skoro celý život hledal lásku, ale nakonec zjistil, že láska neexistuje. Kamkoliv přišel, každému říkal, že láska je pouhým výmyslem básníků či náboženství, které se snaží ovlivňovat slabou mysl lidí, aby je mohlo ovládat. Tvrdil, že láska neexistuje, a proto ji tedy nikdo nemůže najít, i kdyby ji hledal sebevíc. Tento muž byl velice inteligentní a mluvil velice přesvědčivě. Přečetl spoustu knih, studoval na nejlepších univerzitách a stal se uznávaným učencem. Byl schopen hovořit k jakémukoli publiku a jeho logika byla velice silná. Říkal, že láska je jako droga, neboť poskytuje euforii, ale brzy se stává návykem. Stanete se na ní závislí, ale co máte pak dělat, když neobdržíte svou denní dávku? Tento muž říkal, že většina vztahů mezi milenci je jako vztah mezi narkomanem a prodavačem drog. Partner, který má větší potřebu lásky, je jako narkoman, a partner, který takovou potřebu nemá, je jako prodavač drog. Partner, který má menší potřebu, ovládá celý vztah. Tuto dynamiku jasně vidíte, protože v každém vztahu je obvykle jeden partner, který miluje, a druhý, který nemiluje a pouze využívá partnera, který mu dává své srdce.Narkoman, ten, který má větší potřebu, žije v neustálém strachu, že nedostane další dávku lásky nebo drogy. Narkoman si říká: „Co budu dělat, když mě partnerka opustí?" Tento strach ho činí velice sobeckým. „To je moje!" Začne být žárlivý a náročný, protože se bojí, že nedostane další dávku. Prodavač drog ovládá narkomana tím, že mu dává větší dávky, menší dávky nebo žádné dávky. Ten, kdo má větší potřebu, je nakonec ochoten udělat cokoli, aby ho partner neopustil.

Tento muž lidem vysvětloval, proč láska neexistuje. „To, čemu lidé říkají láska, není nic jiného než vztah, založený na strachu a ovládání. Kde je vzájemná úcta? Kde je láska? Žádná láska neexistuje. Mladí manželé dávají jeden druhému spoustu slibů před Bohem i před rodinou: „Zůstaneme vždycky spolu, budeme jeden druhého milovat a ctít v dobrých i špatných časech." Slibují si všechno možné. Zajímavé je, že svým slibům opravdu věří. Nicméně pár týdnů či měsíců po svatbě je jasné, že žádný ze svých slibů nedodržují.

„Snaží se ovládat jeden druhého. Snaží se zjistit, kdo bude závislým a kdo ovládajícím. Veškerá úcta, kterou si slibovali, je nenávratně pryč. Jejich vztah je plný nenávisti a emočního jedu. Jeden druhého zraňuje, až nakonec nevědí, kam se poděla jejich láska. Zůstávají spolu, protože se bojí být sami a protože mají strach z mínění druhých. Ale kde je láska?"

Tento muž říkal, že znal mnoho starých manželů, kteří spolu žili třicet, čtyřicet nebo padesát let, a byli hrdí, že to vydrželi tak dlouho. Když však hovořili o svém vztahu, říkali: „Přežili jsme své manželství." To znamená, že jeden z nich se podřídil druhému a rozhodl se snášet všechno utrpení. Válku vyhrál ten z partnerů, který měl silnější vůli a menší potřebu lásky. Ale kam se poděl onen plamen, kterému říkali láska? Dnes zachází jeden s druhým jako se svým majetkem: R
návštěvníků stránky
celkem38 953
tento týden30
dnes6