Svet-Stranek.cz
Alternativní terapie, energetická kresba ©2014
TERAPIE AYAME

O NICH ATD.:Alternativní terapie, energetická kresba ©2014

O NICH ATD.

Rodinné konstelace
-terapie zabývajicí se harmonizací rodinných systémů,v naší republice je několik směrů, všechny ale mají stejné kořeny, jsou to staré metody upravující vztahy v kmenovém společenství. Jde o řešení problémů rodinných vztahů, či problémů jednotlivce, které se nutně odraží na všech v rodině. Můžete si členy vaší rodiny představit jako souhvězdí, kde každý člověk, každá hvězda má své místo. Když se jeden člen někam pohne, nebo se mezi některými vytvoří napětí, pociťují to nutně i ostatní, kteří patří do systému, rodiny, souhvězdí. Při stavění rodinných konstelací, dochází k nalezení slabých, bolavých či potlačených míst v systému rodiny a následnému znovunastolení co nejvíce harmonického postavení všech jejích členů. I tady, více než v jiných terapiích platí, že problém rodiče, dokonce prarodiče má přednost před problémem dítěte. Také je tímto způsobem terapie vedena a ve většině případů si dítě ve zharmonizovaném systému okamžitě nachází své místo, kde může plně čerpat podporu a lásku rodičů a ostatních členů rodiny. Místo, kde se jeho problém velmi rychle napravuje,uzdravuje a mizí a kde může velmi dobře prospívat.
Na terapii stavění rodinných konstelací přichází většinou jen jeden dospělý člen rodiny. Jde o skupinovou terapii, kde si mezi ostatními zúčastněnými vybere zástupce členů své rodiny, rozestaví je do postavení, které vnitřně vnímá jako skutečné a v krátkosti ostatním řekne, co je zjevný problém. Ve vymezeném prostoru pak zástupci velmi pravdivě a samozřejmě zobrazí právě změnami ve vzájemném postavení pravý důvod či původ obtíží. Terapeut pak citlivým a nenásilným vedením jemně pomáhá všem členům k harmonickému postavení.
Vzpomínám na maminku, která si stěžovala na oboustranně špatný vztah jejího devítiletého syna s jeho třídní paní učitelkou. Maminka vybrala zástupce za sebe, syna a paní učitelku, kteří po chvíli vytvořili zajímavé seskupení. Matka, která stála s bojovným výrazem před učitelkou a s rukama nataženýma dozadu , před ní chránila celým svým tělem svého syna. Když jsme postavili zástupce rodiny, místo učitelky jsme přidali tatínka a druhé dítě,matka stejným postojem bránila děti před jejich otcem. Maminka tomu obrazu nerozuměla, vždyt její manžel byl laskavý a citlivý otec a ona neměla důvod bránit mu v kontaktu s dětmi. Když jsme v prostoru nechali jen zástupce matky a otce, bylo znát, že žena velmi znervozněla. Maminka začala hovořit o tom, že se v manželství cítí nejistá, špatně komunikuje a je jí líto, že neumí být lepší. Postavili jsme zástupce maminčiny původní rodiny a opakoval se obraz velké nejistoty maminky z vlastního otce. Nakonec jsme příčinu našli až ve třetí generaci, kde byl velmi dominantní, autoritativní otec, kterého se zbytek rodiny bál. Maminka pak vzpomínala na vlastní dětství, kdy zažívala obavu z mužů a autorit. V dospělém věku šlo pak o podvědomý a potlačený problém, který její dítě neomylně vyjádřilo konfliktem s autoritou. Po nastolení rovnováhy v matčině rodině, byla pak v závěrečných obrazech konstelce maminka uvolněná, děti mohly volně čerpat energii od otce a paní učitelka se usmívala na svého žáčka. Ve skutečném životě pak maminka s paní učitelkou dovedla komunikovat s úplně novým, pozitivním přístupema a vztah mezi jejím synem a kantorkou se během pár týdnu také přirozeně a spontálně upravil.
Spokojené dítě potřebuje šťastné rodiče a pokud možno i prarodiče, proto vždy nejprve pátrejme ve svém nitru a pak se snažme nejlépe o souběžné řešení problému dítěte a harmonizaci nás rodičů. Co potlačíme, dítě vyjadří a jednou z cest, jak pomoci jemu,sobě i celé rodině může být terapie stavění rodinných konstelací. S přáním všeho dobrého Bára Hrubešová tel.605184902

Co může říct den vašeho narození?

 

Určitá čísla hrají v našem životě důležitou roli, mohou odhalit nášcharakter nebo nám mohou umožnit nahlédnout do naší budoucnosti. Podle číselmůžeme dělat i různá osudová rozhodnutí. S jejich magickou pomocí můžeme vyhrátv loterii. Nic z toho se však nestane, pokud nebudeme číslům rozumět.Nechte se proto vtáhnout do tajů numerologiea najděte si svou charakteristiku podledne svého narození. Můžete tak lépe poznat nejen sami sebe, alei své rodiče a přátele.

 

Lidénarozeni 1. den v měsíci ...

... mají silnou vůli. Ví, co chtějí, a většinouto také dostanou. Svých cílů dosáhnou nejlépe díky svému vlastnímu úsilí a také zapomoci svých věrných zaměstnanců. Nesmí však zbytečně otálet a musí se na věc vrhnout hned. Jedinětak se mohou radovat z dalších úspěchů.

Lidénarozeni 2. den v měsíci ...

... touží po harmonii a snaží sedruhé potěšit. Někdy působí jako perfekcionalisté, napomáhají však stmelovat pracovní kolektiv, obzvlášťpokud mají rádi své kolegy. Někdy si na sebe berou příliš mnoho práce atrpí tím, že ji nemohou zvládnout. Hodně pro ně znamená jejich domov,    a proto se velmi aktivně podílí na jehobudování.

Lidénarozeni 3. den v měsíci ...

... srší vtipem a jsou skvělými přáteli a společníky.Nesnáší, když jsou v práci zastrčeni v zadní kanceláři, a tak stráví většinučasu u barelu s vodou. Měli by si najít takovou práci, ve které se nejlépeuplatní jejich vysokátouha po socializaci a hravost. Život je pro ně jedna velká party. Jen simusí občas dávat pozor na to, aby to nepřeháněli.

Lidénarozeni 4. den v měsíci ...

... jsou velmi praktičtí aupřednostňují osvědčenýa správný životní přístup. Takový životní styl je někdy můžedostat do spárůstereotypu. Mají hluboký smysl pro přírodu, a proto by se vesvém zaměstnání měli zabývat vybavováníminteriérů, stavebnictvím, krajinářstvím nebo floristikou.

Lidénarozeni 5. den v měsíci ...

... milují dobrodružství a změny.Dlouho hledají vhodnou práci. Mohou projít různými druhy práce, než pro sebenajdou správnou pozici. Uplatní se dobře v komerční sféře. Zástupci narozeni vtento den měsíce mají přirozené charizma,kterému se jen těžko odolává.

Lidénarozeni 6. den v měsíci ...

... dokážou hluboce milovat,někdy se však chovají přílišpanovačně. To je způsobeno hlavně tím, že berou svou zodpovědnost příliš vážně.Žijí pro svou rodinu,a pokud mají děti, chtějí, aby se učili doma. Měli by se trochu uvolnit a zbavit sepřehnaného strachu, který se týká také jejich peněz.

Lidénarozeni 7. den v měsíci ...

... mají přirozenou intuici a dělají si věci posvém. Měli by být proto trochutrpělivější a neměli by riskantněinvestovat svůj majetek. Vyhovuje jim práce o samotě. Velmipozitivně na ně působí každodenní meditace.

Lidénarozeni 8. den v měsíci ...

... dobře vědí, jak se dostat na vrchol své kariérya jak si nechat za svou práci zaplatit. Jen by při svém postupu vzhůru mělidávat více pozor na to, zda při tom nešlapouna nohy druhým. Často pracují až nad možnosti svých sil.

Lidénarozeni 9. den v měsíci ...

... chtějí zachránit a zlepšit svět.Tito lidé jsou velmi talentovaní,a proto se dobře uplatní        v kreativní a duchovní sféře.V životě dosáhnou velkých věcí, pokud budou schopni zapamatovat si i malédetaily. Jako např., kam si dali své klíčky od auta. Měli by rozvíjet a svénadání.

Lidénarozeni 10. den v měsíci ...

... vypadají, jako by vždy byli krok na před ostatními.Jen si pak nesmí stěžovat, když je ostatní těžko dohání. Tito lidé jsouprůkopníci a měli by pracovat ve vedeníúspěšných společností. Rádi cestují a poznávají svět.

Lidénarozeni 11. den v měsíci

... často inspirují své okolí. Jedenáctkav datu jejich narození představuje zásadní číslo. Jsou velmi citliví a hodnějim záleží na tom, co si o nich druzí myslí. Měli by víc věřit své intuici aneměli by pořád o sobě pochybovat. Pokud budou sebevědomější a nezávislý namínění druhých, dosáhnou   v životěvelkých cílů. Stačí se jen rozhodnout a přejít od myšlenek k činu!

Lidénarozeni 12. den v měsíci

... patří vždy mezi vítěze! Jsou velmioptimističtí a ve společnosti oblíbení. Jen by neměli zapomínat na to, žejejich smích by mohl druhým také ublížit. Proto by ho měli užívat moudře. Majívelký cit pro barvy a styl, a proto se velmi dobře uplatní jako designéři nebomódní návrháři. Jsou vynikajícími společníky a ve společnosti zajímavých lidíse sklonem k extravaganci se cítí jako ryba ve vodě.

Lidénarozeni 13. den v měsíci

... jsou velmi praktičtí, ale nebojí seani netradičních věcí a postupů. Milují svou zemi, a proto se dobře pohybují natrhu s nemovitostmi, obzvlášť pokud je tento obchod spojenýs restaurováním   a prodejemstarších domů. Mají však problém s vyjádřením vnitřních pocitů. Neměli b v sobědusit své emoce až do té míry, že z ničeho nic vybuchnou. lekce asertivníhochování by jim určitě přišla k duhu.

Lidénarozeni 14. den v měsíci

... jejich život může druhým připadatjako jízda na horské dráze. Tito lidé by k sobě měli být upřímní a neměli byproblémy z minulosti nechat zasahovat do budoucích plánů. Lidé narozeni       v tento den v měsíci velmi rádi cestujía poznávají nové krajiny a kultury. Proto se dobře se uplatní v práci, která jespojená s cestovním ruchem. Jsou také velmi citliví, což z nich dělá vynikajícípartnery.

Lidénarozeni 15. den v měsíci

... mají sklon druhým poroučet. Věcihrají většinou v jejich prospěch, obzvlášť pokud se jedná       o peníze. I přes vysoce vyčerpávající anáročné povolání si rádi udělají čas na sebe i svou rodinu. Jsou šťastní, kdyžjsou obklopeni svou rodinou a svými přáteli. I když jsou stále zaneprázdnění,stíhají vymýšlet různé zlepšováky ve svém bytě či domě.

Lidénarozeni 16. den v měsíci

... neustále zažívají různá překvapení ajejich život je opředen tajemstvím. Často se jim stává, že na ulici potkajízcela neznámého člověka a jim připadá, jako by ho znali celý život. Mají vysocevyvinutý smysl pro empatii a zabývají se duchovními tématy. Neměli by se obávattoho, že jim lidé často nerozumí. Měli by ale přestat neustále věci odkládat nadruhý den.

Lidénarozeni 17. den v měsíci

... se mohou pochlubit vrozenýmpotenciálem pro velké úspěchy. Kam přijdou, tam sklízí pochvaly a uznání. Mohoupracovat v jakémkoliv odvětví. Měli by si ale dobře pamatovat, že musí vždyhrát podle pravidel. Měli by také více respektovat své podřízené zaměstnance aměli by jim dát možnost projevit se. Jejich úspěch stojí na dobrém uspořádánídenního harmonogramu.

 

 

Lidénarozeni 18. den v měsíci

... se snaží pro druhé udělat tonejlepší. Jsou velmi oddanými partnery a rodiči. Někdy mohou být zmítáninerozhodností mezi duševními hodnotami a přirozenou touhou po materiálnímúspěchu. Měli by si život uspořádat tak, aby mohli dosáhnout obojího. Jedinětak budou opravdu šťastní.

Lidénarozeni 19. den v měsíci

... cítí, že mají v životě plnit zvláštníposlání. Problém spočívá v tom, že přesně nevědí jaké. Vypadá to, jako by přicestě tam, kde jsou dnes, museli překonat mnoho překážek. Pokud jsounespokojení ve svém současném zaměstnání, je to proto, že nebylo dostatečněvyužito jejich vůdčích schopností.

Lidénarozeni 20. den v měsíci

... se velmi starají o city druhých.Neměli by tolik brát ohledy na to, co si o nich druzí myslí. Ve své kariéře byse měli pohnout dopředu. Svůj dům považují za svatyni, a proto by se z něj mělisnažit vytvořit příjemné odpočinkové místo.

Lidénarozeni 21. den v měsíci

... září štěstím a optimismem. Jsou velmizdatnými obchodníky, a proto se velmi dobře uplatní na jakékoliv marketingovépozici. Někdy mohou být trochu impulzivní, obzvlášť pokud jde o lásku. Neměliby příliš podléhat dojmu na první pohled, aby se tak vyhnuli lidem, kteří jsouve skutečnosti úplně jiní, než jak se tváří navenek.

Lidénarozeni 22. den v měsíci

... se zabývají duchovnem a rádi senechávají unášet různými spiritualistickými teoriemi. Mají        v datu svého narození hlavní číslo 22.To je předurčuje k tomu, aby si kladli velké cíle, jejichž naplnění budenaplňovat i jejich život. Pokud ještě stále nenašli svůj životní cíl, neměli byse tím znepokojovat. V brzké době jistě najdou odpověď na tuto otázku.

Lidénarozeni 23. den v měsíci

... jsou velmi volnomyšlenkářští anesnáší, když je cokoliv svazuje, ať už je to práce nebo vztah. Jsou velmiokouzlující, ale přelétaví, a proto jejich city pomalu zakrněly. Měli by být kesvému partnerovi upřímnější a měli by mu říct o svých skutečných potřebách.Pocit ohrožení svobody by rozhodně neměli projevovat verbálními ataky.

Lidénarozeni 24. den v měsíci

... si velmi cení času stráveného se svourodinou, a proto pro to dělají maximum. Stejně tak si váží svých přátel. Zadůležité považují také peníze a bezpečí. Velmi touží po finanční svobodě,kterou se jim ve většině případů také podaří získat. Měli by se však zbavitneustálého pocitu ohrožení           anebezpečí.

Lidénarozeni 25. den v měsíci

... jsou velmi oduševnělí a citliví.Vynikají zvláštním talentem, který však neproměňují v hmotné statky. V jejichživotě nehrají peníze tak velkou roli jako u ostatních lidí. Některé věci proně představují z emocionálního hlediska nepřekonatelnou překážku. Měli by najítztracenou rovnováhu pomocí zdravé stravy a cvičení.

Lidénarozeni 26. den v měsíci

... mají velké ambice a touží pomateriálním úspěchu. Díky tvrdé práci a velkému odhodlání dosáhnout všeho, naco si jen pomyslí. Kvůli práci však často zapomínají na svou rodinu, kterévěnují jen velmi málo času. Měli by najít přijatelný kompromis a trávit domavíce času.

Lidénarozeni 27. den v měsíci

... jsou od přírody trochu nedočkaví aunáhlenými rozhodnutími přidělávají starosti nejen sobě, ale i lidem kolemsebe. Měli by být trpělivější. Trvá jim totiž déle než ostatním, než najdou tusprávnou cestu. Jsou velmi talentovaní a velmi se zajímají o duchovnízáležitosti. Pro přátele by udělali cokoliv.

Lidénarozeni 28. den v měsíci

... se nebojí vystupovat v zářireflektorů. Jsou rozenými vůdci se silnou vůlí dosáhnout úspěchu. Jen by siměli uvědomit, že ne každý žije tak jako oni. V práci se dobře prosadí,obzvlášť pokud jí musí věnovat hodně energie.

Lidénarozeni 29. den v měsíci

... mají ve svém datu hlavní číslo 11 (2+ 9 = 11). Toto určuje jejich duchovní zaměření s dobrým smyslem pro intuici.Neměli by ale trávit tolik času rozjímáním a měli by se více zajímat o svourodinu a o domov, ve kterém žijí. Mají dar, že na druhé lidi vždy udělají dobrýdojem.

Lidénarozeni 30. den v měsíci

... jsou vynikající společníci a ostatnílidé zbožňují jejich přítomnost. Někdy trochu flirtují a vysílají lidem různésignály, které je matou. Proto by měli být ve vystupování s ostatními lidmizdrženlivější. Jsou neodolatelní hostitelé, jejich kulinářské dovednosti oceníkaždá návštěva.

Lidénarozeni 31. den v měsíci

... mají smysl pro praktičnost. Baví jepracovat rukama. Vášnivě milují svého partnera a jsou pro něj udělat cokoliv.Na oplátku od něj očekávají věrnost, které si také ve vztahu nejvíce váží. Jenby si měli dávat pozor na to, aby nemluvili příliš o sobě.

 


návštěvníků stránky
celkem38 953
tento týden30
dnes6