Svet-Stranek.cz
Alternativní terapie, energetická kresba ©2014
TERAPIE AYAME

ZAŽIJ TEN POCIT, LHOSTEJNO JAK:Alternativní terapie, energetická kresba ©2014

ZAŽIJ TEN POCIT, LHOSTEJNO JAK

PRŮBĚH MEDITACE NEJVÍCE SE BLÍŽÍCÍ PRÁCI PCH:

Uvolnit se, několikrát na nádechu vyslovit mantru "ÓM" a na výdechu "KCHÁ", vyladit se na Světlo v podobě "Pulsující Záře" nebo "Slunečního kotouče zářícího v uhlově černém prostoru", vdechovat toto Světlo do solaru a do srdečního centra a vydechovat do těla a vědomí, následně přijde pocit lehkosti, odhmotněnosti... Pak si meditující živě představí, že jako otočením vypínače se rázem ocitá v průzračné, třpytící se bublině, obklopen Bytostmi Světla... Bublina letí bezhlučně nad Jižní Ameriku, nebo se tam prostě náhle ocitá, poté nadechujeme zády a ze stran z Bytostí Světla jemnou, zlatou mlhu a vtahujeme ji na nádeších do hrudi, naakumulujeme ji v hrudi a pak ji sérií prudkých, mocných výdechů vysíláme skrze srdeční centrum nebo své ruce na celé území Peru. Můžete střídavě vypouštět zlatou energetickou mlhu na amazonský prales a na Limu (sídlo vlády na pobřeží).

Zjednodušená meditační verze:

Uvolni se, několikrát pomalu plynule nadechni a vydechni, přitom během několika dechů vyslovuj v duchu na nádechu zvuk "AL" a na výdechu "LÁ". To je vyvolávací kód k napojení na Dimenzi Světla. V "atmosféře Země" bude pro všechny meditující připravena ode dneška specielní energie, na kterou se mohou pomocí této klíčové mantry doprovázené dechy SNADNO VYLADIT. Představ si, že spolu s pomalými "mantrickými dechy" se napojuješ na silný Zdroj teplého, zářícího Světla. Můžeš ho vnímat jako vibrující a pulsující "živou", vědomou Zlatobílou Záři... Představuj si, že s několika dalšími takovými dechy Tě toto Světlo jakoby OBESTŘE a PROSTOUPÍ. AL - LÁ je velice silný AKTIVUJÍCÍ PRAZVUK, byl používán na Zemi s velkým úspěchem už před 10 000 lety. Je vibračně multifunkční, dokáže dostatečně rychle zaktivizovat centra od 8. (nad temenem hlavy) až po 4. (srdeční centrum).

Podobně jako jiné funkční prazvuky, stala se tato kosmická mantra aktivizující hlavně "ESP", později synonymem pro výraz "Kosmická univerzální síla", či "Energie z vyšších dimenzí". Vyvinulo se z ní i slovo "Alláh", používané dávno před muslimy na mnoha různých územích. Je zajímavé, že i v tzv. bibli je toto slovo použito k označení Kristova "Zdroje" (v původní aramejské verzi). Tedy ne žárlivý, hysterický sadista "Jehova", který byl vlastně vždy jen pouštním démonem, černomagickou zbraní, žádající po lidech KREV (alespoň zvířecí), aby mohl fungovat. Pro "křesťany" musí být poněkud šokující zjištění, že Kristus se na kříži obrací k Alláhovi... Nicméně AL - LÁ je starobylé označení KAŽDÉ Bytosti kosmické vibrační úrovně. AL-LÁ s příponou množného čísla "im", čili ELOHIMOVÉ, byli vlastně moderním jazykem řečeno - mimozemšťané. (Židovský Ivrit nezná samohlásky! A může být O, nebo E!) Tento prazvuk aktivizuje spolu s nádechy energie do různých ohnisek 6. centra (v lebce, např. do "3. oka) poměrně rychle TELEPATICKÉ a JASNOVIDNÉ schopnosti. Nadechování spolu s vnitřním vyslovováním tohoto zvuku do TEMENE vede po čase k hlubokým vhledům do "Podstaty" a ke ztotožňování se s "ABSOLUTNEM" - Základním tvůrčím Vědomím (alespoň částečným). Nadechování do 5. (krčního) centra spolu s průzračnou modro-bílou energií vede po čase ke značné aktivaci jakýchkoliv UMĚLECKÝCH schopností, ke schopnosti vyjadřovat se v metaforách, "básnickým jazykem", k rozvoji hudebního talentu a k rétorickým a všeobecně KOMUNIKAČNÍM schopnostem. DELŠÍ a SYSTEMATICKÁ aktivace tohoto centra vede ke zvýšení míry bdění ve snu, až ke schopnosti BDÍT v době spánku těla. Nadechování do srdečního centra vede k pocitu zvláštní lehkosti a průzračnosti našeho těla spolu s pocitem "obrovského prostoru" uvnitř hrudi. To výrazně napomáhá schopnosti NAČERPÁVAT do sebe různé druhy pozitivní (např. léčivé, očistné atd...) energie. Tedy - "ELOHIMOVÉ" budou připraveni poskytnout Vám okamžitou pomoc během meditace (nejen té na záchranu Amazonie samozřejmě), stejně jako to dělali před tisíciletími... (Pro bytosti z vyšších vibračních hladin je stejně tisíc let na Zemi jako minuta.)

Až Tě prostoupí Světlo, začni ho pomalu, opět s vnitřním vyslovováním zvuku AL - LÁ, vdechovat a koncentrovat v srdečním centru. Vydechuj ho poté na každém výdechu do celého svého těla a vědomí a vnímej, jak je tělo dech za dechem stále průzračnější a lehčí a Ty se stále víc odpoutáváš od Země, od konkrétního prostoru, místnosti, v níž jsi - i od konkrétního času... Prostě se dech za dechem stále víc vylaďuješ na vyšší dimenzi Bytí, kde je prostor VĚDOMÍM a čas je elastický... Vnímej, jak Tě s dalšími několika dechy zcela prostoupí nádherný pocit "Osvobození", "Odpoutání se" a "Nesmírného Klidu". Je JEDNO, JAK to pocítíš... V té chvíli je Tvé já připraveno účinně distančně působit... Je nutné se vždy jakoby "uvolnit z pozemských pout", abychom mohli být aktivní na vyšší úrovni a energeticky pracovat v "astrálním prostoru".

Až budeš mít pocit, že celá Tvá bytost je jakoby odhmotněna, lehká a průzračná, představ si, že se Zdroj Světla přesunul ZA Tebe, jako by se ocitl za Tvými zády... Je to pocit, jako by za Tvými zády zářilo Slunce nevyjádřitelné síly a nevyjádřitelných rozměrů. TEĎ Ti Světlo DOSLOVA "kryje záda". Doslova se o něj OPÍRÁŠ! V této fázi začni pomalu a zhluboka, opět s vnitřním vyslovováním zvuku "AL- LÁ" vést mocnou energii ze Zdroje za Tebou do hrudi, naplň touto mocnou čistou Silou střed hrudi a na dalších deších celou hruď... a pak během výdechu vydechuj ze srdečního centra PŘED sebe jako hustou, životadárnou světelnou mlhu. Nech tu mlhu proudit jakoby s každým výdechem stále dál, napřed několik metrů před sebe, pak několik desítek... a set metrů… Vydechuj ji i tak, že ji vedeš průzračnými, jakoby "dutými" pažemi a vydechuješ před sebe ze středu svých dlaní. Vnímej, jak zlatá mlha proudí ze středu obou dlaní do prostoru před Tebou. A TEĎ si před sebou představ NÁHLE otevřené prostorové OKNO, skrze které "vidíš" Peru (jako část povrchu planety pod sebou, nebo jako krajinu, jakkoliv...). Jasně pociťuj tu "časoprostorovou průrvu". (Toto OKNO se může se otevřít i pomalu, pokud Ti to vyhovuje, jako by někdo rozřízl plátno prostoru před Tebou, prostor se rozchlípí, nebo se otevře jakkoli jinak...) Začni ještě mocněji nadechovat především skrze svá záda do hrudi, koncentruj po nádechu chvilku energii ze Zdroje ve středu hrudi - a PAK ji mocně vydechuj "skrze OKNO" do Peru... Možná za pomoci Bytostí Světla, které budou asistovat, spatříš ke svému údivu plasticky a jasně skutečně určitá místa, pocítíš jejich vůně, vlhkost vzduchu, atmosféru, uslyšíš zvuky... Ale i kdyby bylo Peru vnímáno třeba "jen" jako stylizovaná mapa, BUDE to účinné! Meditaci budou korigovat Bytosti Světla a budou umocňovat velmi její účinek. Můžeš je v jakékoliv fázi meditace samozřejmě vnímat kolem sebe, za sebou, nad sebou... ČASTO jsou tyto asistující Bytosti vnímány (pokud máme už dostatečně aktivní centra mimosmyslového vnímání) jako průzračně andělsky nádherné mužské či ženské postavy (někdy jsou měnlivé a s určením pohlaví je problém...), naplněné "Božským Ohněm" - energií vyšší vibrační hladiny.

Toto vnitřní světlo často prostupuje Bytostmi ven a vytváří kolem každé poloprůzračnou, zářící "aureolu". Zprvu je někdy těžké Bytost odlišit od Světla. Někdo vnímá přítomnost více Bytostí jako "pulzující myslící světlo", jako "oblak energie, z něhož se ozývá hlas" apod... Když do sebe "nadýcháme" víc energie a naše vibrace se zvednou, vidíme Bytosti obvykle daleko lépe. Z nádherných postav proudí často průzračné duhové, nebo průzračné zlatobílé světlo. ČASTO cítíte dokonce nádhernou VŮNI. Je to pocit, jako procházet se růžovou zahradou, v níž kolem Vás kvetou tisíce růží. (Vůně růže odpovídá vibraci srdečního centra, které mají Bytosti mnohasetkrát aktivnější než lidé.) Můžete ucítit také vůni šeříku (6. centrum), nebo fialek (to je čichový přepis frekvence 7. a 8. centra, vibračně "nejvyšší" vůně). Není nutné Bytosti vždy "vidět". Je možné je jednoduše kdykoli během meditace VNÍMAT či jen TUŠIT kolem sebe. Kdykoli se Vás jen zlehka dotkne energetické pole nějaké Bytosti, prostoupí Vámi okamžitě zvláštní pocit silné "bezdůvodné" radosti. Je to kombinace nejvyššího Vzrušení s nejhlubším Klidem.

Pokud během působení chcete s Bytostmi ustanovit co nejtěsnější kontakt, nadechujte jejich energii celým svým povrchem a hlavně do svého srdečního centra a následně ji během výdechu nechte proudit až do konečků svých průzračných a jakoby dutých prstů a do celého prostoru svého vědomí. Můžete přitom také v duchu opakovat afirmaci "Jsem zajedno" - na nádechu a na výdechu "s Bytostmi Světla". Vnímejte, jak se stáváte součástí energetického pole těchto láskyplných a mocných Bytostí... Někdy můžete pocítit následkem přenosu stavu vědomí až "nesnesitelně silnou Lásku" nebo "Absolutní Soucit". Je jedno, KOLIK Bytostí si kolem sebe uvědomíte. Může být jen jedna a mohou jich být milióny. Pomocí meditace tohoto typu skrze prazvuk AL – LÁ, jehož vnitřní vyslovování je doprovázeno vizualizací Světla, se otevírají transdimenzní PORTÁLY do světů, kde žijí miliardy takovýchto Bytostí. Během této meditace buďte naprosto vnitřně přesvědčeni, že Vámi vysílaná energie ÚČINNĚ ZASÁHLA CÍL.

Upozornění: Uvedená technika bude fungovat, ať budete energii Pomoci vysílat kamkoliv a komukoliv. Je UNIVERZÁLNÍ. Můžete ji využít i k léčení. (Působení na celé státy a velká území je TAKÉ druhem kosmického léčení.)

http://www.petr-chobot.eu/cs/prace-se-stromy
Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi.

* Posted by Živé Světlo on November 23, 2008 at 4:00pm
* View Živé Světlo's blog

Chcete-li pomoci zakotvit harmonické energie na této planetě, tak si při meditacích představujete, že je v kruhu dvanáct takových křišťálových lebek, s třináctou lebkou uprostřed, jakou uvidíte na přiloženém videu. Potom si představujte, že jsou všechny spolu navzájem propojené světelnými vlákny a že se přes 13 lebku a dalších 13 světelných vláken (kosmického DNA) spojují s kosmickým Vše-Vědomím a jeho moudrostí. (Nemusíte tuto představu složitě vytvářet, stačí zavřít oči a nechat Vaší představivost, spolu s kosmickou moudrostí, tvořit).
Tyto krystalické lebky nejenže pomáhají harmonizovat tento a přilehlé časoprostory, ale zároveň eliminují tzv. Karmu a umožňují v těle obnovovat dvanácti (u některých jedinců dokonce třinácti) vláknové DNA.
Můžete si také zkusit představit, že i Vaše lebka v hlavě je též z takovéhoto křišťálu a to např. tím, že si ve své představě implantujete takovouto lebku do své hlavy. (Já to osobně ozkusil a okamžitě jsem cítil extatický nával energie do hlavy a následně do celého těla, něco jako když prožíváte velice intenzivní orgasmus, který je daleko intenzivnější než ten z erotiky jelikož je způsoben souhrnem kosmických harmonizujících frekvencí, obsažených ve všemožných pocitech nejrůznějších radostí a extází). Mystici to popisují jako prožívání blaženosti, dosažené při napojení na kosmickou Inteligenci a jeho/její harmonizující frekvence.
Když zaměříme pozornost svého Vědomí na to, že se chceme spojit se svým vyšším - duchovním Já nebo dokonce s vesmírným Vědomím, pak se nemáme čeho obávat, neboť se přes světelná vlákna (obsahující DNA Vašeho vyššího, multidimenzionálního Já) spojujeme s harmonickými úrovněmi - dimenzemi vyšších, duchovních existencí.
PS: dejte pak vědět co jste prožívali a jaké jste při tom měli pocity. Hodně úspěchů Vám všem přeje Živé Světlo - duchovní tvořivé Vědomí v každém z nás.
Pro obdržení neustálé ochrany proti disharmonii, vyslovte nahlas něco ve smyslu jako: žádám 13 harmonizujících krystalických lebek a jejich nejvyšší harmonickou inteligenci a moudrost o jejich neustálou přítomnost a ochranu a o poskytování veškeré moudrosti kterou kdy kde v daný moment potřebuji. A tak se staň, děkuji, děkuji, děkuji.
Nenechte se prosím ničím vyprovokovat k disharmonickým emotivním reakcím a projevům, neboť disharmonickým bytostem se obsah tohoto článku a diskuze k němu určené nebudou vůbec líbit.
The Crystal Skulls -
http://www.youtube.com/watch?v=5AUQHMng4Jo


ADS 12 - čili Saša se s Vámi dělí o tento následující zážitek:
Ahoj, tak jsem se pustil do té doporučené meditace s krystalovou lebkou a tady je výsledek:
První jsem si představil trojúhelník, ve kterém sedím a v něm tři lebky, pak jsem je propojil jako pyramidu s křišťálovou lebkou v mé hlavě. A začal jsem se všelijak třást po celém těle a napínat svaly.
Podruhé jsem z trojúhelníku udělal Davidovu hvězdu - šest lebek, každá na špici a spojil jsem je s lebkou v mé hlavě. Začal jsem vidět obrazy - rozšířila se korunní Já - čakra a propojila mě s duchovním Já na nebesích a viděl jsem tváře různých lidí, které se mnou souvisejí.
Potřetí jsem z Davidovy hvězdy udělal hvězdu dvanácticípou (jak jsi tu napsal ty) 12 lebek a ty jsem propojil se třináctou v mé hlavě. PARÁDA. Začal jsem vidět svůj solární plamen jako velkou bílou kouli naplněnou energii a ta začala vysílat elektrické, silné bílé paprsky do mých zad, která mě teď trochu bolela. Tak jsem ve svých dlaních v meditační poloze viděl hořet fialové plameny, které končily barvou do zelena. Spojil jsem se se svým vyšším já a otevřela se mi čakra třetího oka. Viděl jsem anděle na nebesích, jak čekají až je někdo požádá o pomoc. Také jsem viděl nějakého anděla, který z poháru pije Svatý Grál (zlaté duchovní uklidňující světlo kosmické moudrosti a harmonie) a pak se ten anděl proměnil v jinou bytost. Pak jsem viděl létající pyramidy se znakem božského oka na každé ze čtyř stran, jak se staví do trojúhelníku na zapadni straně saharské pouště - trojúhelník je velký a v něm je další oko. Nakonec jsem ještě viděl podivnou bytost na létajícím skútru vstupující do naši země. Pak už jsem jen tak v klidu seděl a odpočíval.
Dodatek:
Když jsem šel večer spát, tak se mi sama od sebe dostavila čtvrtá fáze a ta byla Hodně silná. Z dvojité Davidovy hvězdy se stala hvězda čtyřnásobná, s 24 cípy - 24 lebek, vypadalo to, jako bych seděl v krásném bílém lotosovém květu vyzařující světlo. Taky v něm byly různé světelné kuličky vyzařující různé barvy světla - ty tam tak volně poletovaly. Ty lebky jsem pak spojil s 25 v mé hlavě a ... uf. Najednou jsem viděl přesně svoji DNA jako velký silný spirálovitý žebřík sahající až do nebe a dalo se tam po něm bez problému vylézt. Byla to spíš už taková pohodová uklidňující energie, jako by tu DNA obnovovala.
Tak děkuji ze pěkný zážitek a přeji Vám hodně zdaru při Vašich meditacích.

Odpověď k jeho zážitku:
Nááááádhera ADS 12. Jak je vidět, tak jsi připraven přijímat a vyzařovat kosmickou harmonizující energii. Začni to tedy prosím dělat celých 24 hodin denně a to jednoduše tím, že si do sebe vložíš program - přesvědčení, že tomu tak již je.
Předej prosím tento článek o krystalických lebkách a svých osobních zkušenostech dalším lidem, ať může začít čím dál tím více bytostí ukotvovat harmonii do tohoto a přilehlých časoprostorů.
Děkuji ti mnohokrát, s pozdravem Živé Světlo, tvořivá podstata v každém z nás.

Chcete-li článek o křišťálových lebkách a Sašův zmíněný zážitek posílat dalším, či vše jakkoliv jinak zveřejňovat, máte k tomu od nás obou nejen svolení, ale i vřelé doporučení. Harmonii ve Vaší duši a Vašem světě Vám všem přeje Živé Světlo - duchovní tvořivé Vědomí v každém z nás. Další info. o myšlenkové - duchovní podstatě naleznete na: www.trefy.cz/Mayariseiluzi

Zde ještě přikládám nějaké odkazy na výborná videa:
Andělská léčba. / Angelic Healing.
http://www.youtube.com/watch?v=Ahd2nv0GLlY&feature =related

Sionary umění a krystalický zpěv zpívajících mís. / Sionary art and crystal singing bowl music.
http://www.youtube.com/watch?v=Ll4ht6V2INQ&feature =related

Reiki hudební léčba těla, mysli a duše. / Reiki Healing..music by Mind, Body and Soul series.
http://www.youtube.com/watch?v=5GkvnikDGzE&NR=1

Tajné alchymistické zvuky pro opravu a uzdravení DNA / Sacred Sound Alchemy for DNA Repair and Healing -
http://www.youtube.com/watch?v=5K4BUzQaCa8&NR=1

frekvence 285 herců - Qvantové poznání / 285 HZ - Quantum Cognition -
http://www.youtube.com/watch?v=q7sHjv6QthQ&feature =related

Všechny Solfeggino frekvence pro ladění čaker / ALL Solfeggio Hz CHAKARA TUNE -
http://www.youtube.com/watch?v=EPsN_Y-wlNo&feature =related

Nositelé Světla spojme se. / Lightworkers Unite -
http://www.youtube.com/watch?v=yqCgSnYiUfE&feature =related

Stoupající energie Kundalíny aktivuje čakry, přičemž dochází ke spirituálnímu probuzení (při propojení s kosmickým vědhttp://www.youtube.com/watch?v=gBrocj_s-wE&feature =relatedomím pak dochází k prožívání intenzivních pocitům blaženosti, jinak také zvané kosmický orgasmus, jelikož dochází ke spojení duchovní energie Šakti - Jin se Šivou - Jang) / chakra kundalini - spiritual awakening -
http://www.youtube.com/watch?v=q_iyIWCTw0o&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=tgMQOAWeVs0&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=tZrBRQn6K0A&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=XnYSaQbS7mc&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=jjxM2MAP2d4&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=hhHe8C6Qej4&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=Z-wxdBWewuU&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=x5tE5C5LpSY&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=_IBXRwORO2o&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=Z-wxdBWewuU&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=EPsN_Y-wlNo&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=x5tE5C5LpSY&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=_IBXRwORO2o&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=YHM8-mT6CBo&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=hgty9z6AdqI&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=_-OiQygm2uU&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=CLuEy2p2bBw&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=yC0h4ttvLlw&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=KorDLVfevTI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=8IEBAolkzZ8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=6TrEGUQL08c&watch_r esponse
návštěvníků stránky
celkem38 953
tento týden30
dnes6