Svet-Stranek.cz
Alternativní terapie, energetická kresba ©2014
TERAPIE AYAME

TŘEBA VÁS ZAUJME:Alternativní terapie, energetická kresba ©2014

TŘEBA VÁS ZAUJME

info na http://petr-chobot.eu
info na http://maitrea.cz
info na http://ivona.kvalitne.cz/seminare
info na http://taiji.pardubice.cz
info na http://www.natures-energies.com/qigong.htm
info na http://www.cestyksobe.cz
info na http://www.cestanadeje.cz/index.php
info na http://www.hrabica.unas.cz

VÝSTAVA TEREZKY ANTOŠOVÉ
http://www.mandaly.estranky.cz/clanky/vystava-u-dz oudyho.html


SPOJENÉ LÉČIVÉ SÍLY

SVĚTOVÉ MEDITACE NA ODVRÁCENÍ GLOBÁLNÍHO VÁLEČNÉHO STŘETU

Budou se uskutečňovat vždy 3 dny před každým úplňkem od 21h středoevropského času a budou trvat vždy půl hodiny. V té době budou napojeny také bytosti z vnějšího kosmu a širší vícedimenzní reality. Mohou být použity i jiné „speciální“ dny, které budou včas uvedeny na stránkách. Technika působení bude jednoduchá a maximálně účinná. Všechny technické návody jsou přijaty skrze kontakty s „bytostmi světla“. (Techniky jsou popsány níže - viz Technika působení.) Budeme se snažit poskytnout Vám i audio nahrávku meditace PCH na „Odvrácení“, nahranou v transovém stavu přímo během spojení s „bytostmi světla“. „Bytost světla“ je čistě technický termín, symbolické souhrnné označení pro veškeré tvory z vnějšího kosmu a vyšších prostorových dimenzí, kteří se nacházejí ve stavu vyššího vědomí, než je lidské, a mají potřebu pomáhat Zemi a lidským bytostem zvládnout jejich evoluční úkoly. Někdy říkáme těmto láskyplným a velmi inteligentním bytostem „duchové“, „andělé“ nebo „mimozemšťané“.)SPOJENÉ LÉČIVÉ SÍLY - akce „Odvrácení“

Technika působení:

Pokud se chystáte připojit se k nám a podpořit naši meditační akci, kdy bude využita síla mysli, máte tyto 3 možnosti, které můžete libovolně využít či vystřídat, přičemž připojit se můžete KDYKOLIV.


1. možnost – v danou dobu jednoduše myslete na to, aby Země prošla nejbližšími roky bez úhony a bez válek. Není nutné zaměřovat na to mysl celou půl hodinu nepřetržitě, stačí BĚHEM TÉTO DOBY se kdykoli na tuto představu či myšlenku v duchu naladit. Přitom můžete dokonce vykonávat jakoukoli jinou činnost, nebude-li Vám bránit ve vnitřním naladění se na danou myšlenku.


2. možnost – použijte řízenou meditaci PCH namluvenou v transu během spojení s „bytostmi světla“. Doporučujeme ležet při tom na měkkém podkladu, mít zakryté oči, na sobě pohodlný oděv, nebo mít přikryté nahé tělo a být v teple a absolutním klidu. 8 hodin před meditací nejezte prosím maso, nepijte alkohol v libovolném množství, 2 hodiny před meditací nepijte kofeinové a theinové nápoje. Během této řízené meditace dojde pravděpodobně k Vašemu přímému spojení s „bytostmi světla“. „Vedlejšími účinky“ této meditace může být biologické a energetické ozdravení a posílení Vašeho organismu, rozvoj mimosmyslového vnímání a schopnosti léčit a mírná prostorová dezorientace (nanejvýš 5 min) po ukončení meditace. Pozor – 2 hod po této meditaci nejezte maso a nepijte alkohol, hrozí rychlé vyčištění „horem či spodem“.3. možnost - použijte k působení některou z technik, uvedených níže.
TECHNIKY:

(Zde budou postupně dány k dispozici techniky, přijaté PCH během transových kontaktů s „bytostmi Světla“.)
ZLATOBÍLÉ SVĚTLOSoustřeď se na svůj dech a klidně dýchej.

Úplně se uvolni, představuj si, že tělo je těžké, jako pytel naplněný teplým pískem...

Představuj si, že oční víčka jsou těžká jako těžké kovové poklopy...

Představuj si, že během následujících několika výdechů Tvé tělo opustí veškeré napětí...

Představuj si, že během dalších několika výdechů opustí veškeré napětí i Tvoji mysl...

Vdechuj energii hlubokého klidu a uvolnění z vesmíru... představuj si, jak Tebou tato blahodárná energie prostupuje, jak proniká Tvými orgány, mozkem, tváří, prsty...

Snaž se uvědomit si nad sebou zdroj teplého zlatobílého světla. Vnímej ho zároveň jako zdroj lásky a klidu. Nadechuj z tohoto zdroje, snaž si představit, že teplá energie z tohoto zdroje začíná téct během nádechů do Tvých plic...

Naplň spolu s dalšími dechy plíce tímto životadárným, teplým světlem... a dýchej světlo pomalu, klidně dál, až se Tvá hruď naplní nezemskou lehkostí a celá se rozsvítí...

Během výdechů teď nech teplé světlo proudit z hrudi do celé své bytosti, až ho nějak pocítíš i v konečcích prstů, ve špičce nosu, v temeni a na ploše chodidel... Teď cítíš neobyčejnou lehkost, skoro jako ve stavu bez tíže... Vychutnej ten stav odpoutanosti a svobody a soustřeď se na svoji mysl.

Teď se uvědom, KÝM doopravdy jsi. Mohou Ti pomoci věty, v duchu formulované během nádechu a výdechu: „Jsem božská...(nádech) „...mocná duše.“ (výdech) – nebo: „Jsem mocná“ (nádech) „...bytost světla“ (výdech).

Uvědomuj si své napojení na univerzální božský Zdroj veškeré síly a života. Mohou Ti pomoci v duchu formulované věty: „Jsem ve spojení...“ (nádech) „...s nejvyšším Zdrojem“ (výdech) – nebo: „Božský Zdroj“ (nádech) „...mě podporuje...“(výdech).

Uvědomuj si, že jsi nesmrtelná, mocná duše, která tvoří realitu a svět. Uvědomuj si, že Zdroj Tě vybavil všemi svými schopnostmi, včetně schopnosti tvořit a také působit na libovolnou vzdálenost na cokoli... Můžeš měnit silou své mysli hmotu, působit na jiné tvory, na jakýkoli objekt... Přitom Ti mohou pomoci v duchu formulované věty: „Mám schopnost...“ (nádech) „...proměnit cokoli...“ (výdech) – nebo: „Proměňuji...“ (nádech) „...realitu...“ (výdech).

Soustřeď se na vizi teplého zlatobílého světla, které během výdechů vysíláš ze sebe do celé planety Země. Světlo naplňuje celou Zemi, proniká jí, zaplavuje ji... Během nádechů můžeš v duchu vyslovovat: „Láska, klid, blaho...“ a během výdechů: „...zaplavuje Zemi...“ Přitom mysli intenzivně na to, jak božská energie klidu, blaha a lásky zcela naplňuje Zemi, proniká každým lidským mozkem v každé vesnici i městě v Africe, Asii, obou Amerikách, Evropě... představuj si a vnímej, jak tato energie prostupuje každým předmětem a každou nádrží s vodou a každou hrstí hlíny na Zemi... Sleduj, jak tato blahodárná energie vstupuje do každé potravy na Zemi...

Pozorně, v klidu, s úsměvem na tváři naplněné světlem nyní vnímej, jak tato energie zcela prostě čistí celou Zemi a zbavuje ji veškerých temných sil, které se v tuto chvíli snaží rozpoutat válečný konflikt – to zbytečné běsnění strojů a lidí, které vede k otravě planety a k nezměrnému masovému utrpení a vymírání lidí, zvířat a rostlin...

Poděkuj Zdroji a vesmíru za jejich nesmírnou pomoc a poděkuj jim za to, že Země bude ušetřena utrpení a otravy a bude v dalších letech krásná, silná a plná života, který se rozvíjí správným směrem...

(Pokud se světlo, s nímž budeš pracovat zbarví do jiné než zlatobílé barvy, neměň ho násilně „zpět“, posuny barevného spektra mohou být vyhovující a mohou někdy dokonce podporovat zdárný průběh meditace. Důvěřuj při práci SOBĚ, kosmu a ZDROJI.)


Milé vážené dobračky, milí vážení dobráci,

budete-li mít chuť a méně toho na práci,
přijměte mé smělé pozvání,
na přednášku, která (prý) chmury zahání.
Rád Vás (většinou opětovně) na ní přivítám
a svými slovy (doufám) radost Vaší duši dám

Tímto Vás zvu na svou přednášku Co nám tělo říká, která se uskuteční ve čtvrtek 18. března2010 v Heřmanově Městci v Rytířském sálu na Zámek (ul. 5. května) v době 17.00 - 19.15 hod., vstupné 60,-Kč.
Bližší info p. Jirousková 724 042 304 (popíše Vám, jak se dopravíte na místo), případně mé webové stránky: www.hrabica.unas.cz.

Na přednášce budou k dispozici a prodeji všechny mé knihy i nově vydaná báseň "Už dlouhé roky hledáš" (viz www.hrabica.unas.cz, část Knihy i Zprávy a články) a reprodukce ji doprovázejících obrázků.

Předem Vám moc děkuji za případnou reklamu a předání informací (čili za další rozeslání plakátků a minipozvánek e-maily) o přednášce obdobně smýšlejícím známým, kteří bydlí přímo v Heřmanově Městci či blízko něho.

Další mou akcí v regionu (blíže www.hrabica.unas.cz) bude 19. 4. 2010 přednáška v Pardubicích.
(dále např. 22. 3. 2010 - PRAHA 3 - Vinohrady)

Ať se vám profesně i v osbním životě daří
a mile se na Vás spolupracovníci, zákazníci, přátelé i nemocní lidé tváří

S přáním hezkých dnů Mirek Hrabica, www.hrabica.unas.cz

POMOC HAITI!!!!!

Vážení přátelé,
Předávám tuto výzvu dále, ale zároveň si dovoluji přidat i námět a INSPIRACI – pro ty, kteří by chtěli rovněž pomoci a přivítají i jednodušší možnost a formu pomoci . ( Na závěr ) .
KLID a MÍR ve Mně – KLID a MÍR ve VÁS !! - - IVA – IVANA
……………………………………………………………………………………
Požehnania Všetkým JA SOM Saint Germain 14-Január 2010
Ahoj a pozdravy,
Saint Germain ma požiadal aby som každému poslala túto správu. Prosím, podeľte sa o ňu tiež so všetkými vášmi priateľmi.
Požehnania Troika
www.troikasaintgermain.com

Drahé Duše,
Žiadam každého aby TERAZ posielal Fialový Plameň na Haiti !!!!!
Posielajte Fialový Plameň každý deň, čo najviacej krát za deň.
Volanie musí byť uskutočnené zo zemskej roviny.
Požiadajte Fialový Plameň aby premenil všetku bolesť, utrpenie, strach a ďalšie negativity na NÁDEJ, LÁSKU, ZÁZRAKY a POŽEHNANIA pre všetkých na Haiti. Prosím myslite aj na zvieratá.

Požiadajte Fialový plameň aby očistil KAŽDÉHO kto prešiel na druhú stranu aby, mohli zažiť svoj Vzostup.
Poskytnite Službu Zemi a VŠETKÝM životným formám, pretože všetci sme JEDEN.
Vzostúpení Majstri nemôžu zasiahnuť pokiaľ vy nepožiadate o pomoc.
Žiadajte nás a my BUDEME odpovedať. Požehnania Všetkým
JA SOM Saint Germain

Naliehavá výzva pre Pracovníkov Svetla Svetla od St. Germaina
.
Invokácia za Boží Zásah pre našich Bratov a Sestry na HAITI
.
Opakujte po dobu aspoň 15 minút toľko krát za deň ako je to pre vás možné .
Počas toho ako to robíte vizualizujte Fialový Plameň ako preniká atmosférou na HAITI. Prosím pokračujte v tom každý deň tak - ako vás bude viesť plameň vášho srdca .
.
Milovaná JA SOM Prítomnosť celého ľudstva,
Nekonečná Mocná JA SOM Prítomnosť z Veľkého Centrálneho Slnka,
Všetky Veľké Kozmické Bytosti a Légie Svetla,
Všetci Vzostúpení Majstri, a Všetky Vojská Anjelov,
Pani Althea a jej Légie Svetla,
Vesmírne Energetické Liečiteľské Tímy Arkturiánski Liečitelia,
a všetci Galaktickí Liečitelia.
.
My TERAZ Vzývame váš Boží Zásah a voláme Fialový Plameň aby premenil všetku bolesť, utrpenie, strach a ďalšie negativity
na NÁDEJ, LÁSKU, ZÁZRAKY a POŽEHNANIA
pre všetkých ľudí a zvieratá na HAITI.
.
Prejav sa teraz! Prejav sa teraz! Prejav sa teraz!
.
Žiadame Fialový Plameň
aby očistil každého kto prešiel na druhú stranu
aby mohli zažiť svoj Vzostup.
.
Veľké Vzostúpené Vojská
ďakujeme a žehnáme vám za vašu okamžitú pomoc a boží zásah v mene ľudí HAITI v ich veľkej núdzi.
.
Vzdávame vďaku! Vzdávame vďaku! Vzdávame vďaku!
.
Tak to Je a tak je to vykonané!
……………………………………………………………………………………

Můžeme se čistit vůči této živelné katastrofě a utrpení bytostí na Haiti a požádat Božství o vykonání „nejlepšího možného“ v této záležitosti. Metoda Hoóponopono . Omlouvám se –Prosím o odpuštění – Děkuji ti – Miluji tě

Toto je možné spojit a zesílit „Ve jménu Božího SVĚTLA“

Já jsem, já jsem, já jsem Boží SVĚTLO, které září, svítí,posiluje a ve Vůli Boží prozařuje, prosvěcuje a posiluje každou Bytost na Haiti .
Já jsem Boží SVĚTLO, které září, svítí,posiluje a ve Vůli Boží prozařuje, prosvěcuje a posiluje každou Bytost na Haiti.
Já jsem Boží SVĚTLO, které září, svítí,posiluje a ve Vůli Boží prozařuje, prosvěcuje a posiluje každou Bytost na Haiti.
návštěvníků stránky
celkem38 953
tento týden30
dnes6